Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Stop stav na projekty SROP čerpání z ...

Stop stav na projekty SROP čerpání z fondů EU neohrozí

13.01.2009: Pozastavení ve zpracování žádostí o podporu ze Společného regionálního operačního programu, ke kterému přistoupil ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič na základě vyšetřování kauzy Bono Publico Budišov, by nemělo mít na celkový objem čerpání z fondů EU výrazný vliv. Skončit by mohl už v pátek 13.října.

"Pozastavení některých kroků v procesu udělování podpory z SROP prostřednictvím MMR, jako jsou závazná rozhodnutí, podpisy dokumentů, apod., bude trvat pouze po dobu nezbytně nutnou k analýze stávající situace. Tato analýza je klíčová pro posouzení míry rizika u jednotlivých projektů a také u různých fází jejich realizace," uvedl dnes ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič.

Bez tohoto vyhodnocení zatím není možné vyčíslit kolika projektů a jakého objemu prostředků se vyšetřování kauzy Bono Publico Buišov dotkne. "Ve chvíli, kdy vyhodnotíme, které oblasti čerpání ze SROP nevykazují známky podezřelého postupu, uvolníme toto embargo, a zablokovány zůstanou jen projekty obecně prospěšné společnosti Bono Publico a další potenciálně rizikové projekty. Předpokládám, že nejpozději v pátek ráno budeme vědět, které projekty mohou pokračovat dál - těch bude většina, a které je nutné podrobit důkladné kontrole, případně vyšetřování. Těch ale pravděpodobně nebude více než 15," doplnil ministr Gandalovič.

Pro žadatele o podporu z fondů EU ze stávajícího stop stavu žádné přímé restrikce nevyplývají. Podávání žádostí není zastaveno, a ani další fáze udělování podpory nejsou tímto krátkodobým pozastavením některých činností zásadně narušeny.

"Musíme přesvědčit Evropskou komisi, že děláme maximum pro to, abychom jakékoliv podobné případy do budoucna vyloučili. Věřím tedy, že žadatelé budou mít pro tento nutný krok pochopení, a že toto pozastavení na několik dnů žádný projekt, obec nebo organizaci nijak neohrozí," dodal Gandalovič.

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 26. 10 2006