Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Satelitní účet přinese podrobnější ...

Satelitní účet přinese podrobnější informace o cestovním ruchu

13.01.2009: Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, odborným garantem sestavení Satelitního účtu cestovního ruchu, se na zabezpečení chybějících dat u příjezdového cestovního ruchu podílí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

"Satelitní účet cestovního ruchu představuje, velmi zjednodušeně řečeno, soustavu deseti statistických tabulek, která přinese podrobnější informace o cestovním ruchu než jaké jsou k dispozici dosud. Pomůže nám především komplexněji nahlížet na cestovní ruch, zejména na jeho pozitivní dopady na ekonomický vývoj a vývoj zaměstnanosti, na tvorbu hrubého domácího produktu nebo na příjmy státního a místních rozpočtů," vysvětluje ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Sestavení satelitního účtu Česka probíhá na základě šetření MMR a agentury CzechTourism na 18 hraničních přechodech, 2 železničních přechodech a na letišti Praha-Ruzyně.

Aktuální výsledky z tohoto šetření jsou nyní k dispozici za duben - červen 2006.

Z celkového počtu návštěvníků, kteří zavítali ve druhém čtvrtletí letošního roku do ČR, se u nás 43,9 % turistů zdrželo pouze jeden den, 42,7 % se zdrželo déle a 13,4 % pouze ČR projíždělo.

Turisté přijíždějí především za rekreací a zábavou, na pracovní cesty a pocházejí zejména z Německa a Velké Británie. Jednodenní návštěvníci vydali ve druhém čtvrtletí 2 298 Kč na osobu a den a přijíždějí zejména z Německa za nákupy a za obchodními cestami do okolí hranic a do Prahy. Tranzitující jsou především naši sousedé z Polska, Německa a Slovenska. Jejich útraty představují částku 1 211Kč na osobu a den.

Průměrná délka přenocování zahraničních turistů byla ve druhém čtvrtletí 4 noci, nejdelší pobyty zaznamenali turisté z Asie, Kanady a z evropských destinací Švédové.

73% zahraničních turistů přijelo do ČR individuálně, 10 % využilo služeb cestovních kanceláří a 16 % přijelo na služební cestu. Dvě třetiny turistů se ubytovaly v hotelech či penzionech a 22 % turistů využilo neplacené ubytování u příbuzných a známých.

Data z tohoto šetření a pokračování výzkumu budou použita pro stanovení celkového odhadu počtu zahraničních návštěvníků v ČR a určení výše a struktury výdajů zahraničních návštěvníků.

"Historicky první výsledky Satelitního účtu cestovního ruchu ČR za období 2003 - 2005, připravuje nyní Český statistický úřad a bude je publikovat do konce letošního roku.

Myslím, že k tomuto úspěchu také významně přispěl fakt, že se MMR aktivně zapojilo v rámci grantu Evropské komise do výměny zkušeností v této oblasti," doplnil Martínek

Zveřejněním výsledku satelitního účtu cestovního ruchu se ČR zařadí mezi úspěšné země na světě, které již mají sestavenou jeho velkou část, podle doporučení Světové organizace cestovního ruchu (UNWTO) a významných mezinárodních statistických a ekonomických institucí.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 14.8.2006, Martin Opatrný