Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Prostředky z fondů EU přispějí k ...

Prostředky z fondů EU přispějí k posilování dobrého jména České republiky

13.01.2009: Významné zlepšení a urychlení současného čerpání fondů Evropské unie, úspěšné zakončení vyjednávání o finančních prostředcích Evropské unie pro období 2007 - 2013, zjednodušení současných náročných a nepřehledných realizačních mechanismů ve vztahu k žadatelům a jejich hrazeným projektům, jsou hlavními prioritami ministra pro místní rozvoj Petra Gandaloviče.

"V následném období budou evropské peníze jedinými prostředky, za které budeme schopni pomoci regionům. V souvislosti s nezbytnou redukční dietou státního rozpočtu a s ohledem na maastrichtská kritéria bude právě schopnost využívání evropských fondů pro Českou republiku absolutní prioritou," říká ministr Gandalovič. V této souvislosti chce prosazovat konsolidaci financí ze státního rozpočtu do nástrojů kofinancování. Ve svém dnešním vystoupení na poradě velvyslanců zdůraznil, že efektivní využívání evropských finančních prostředků napomáhá k posilování dobrého jména země v zahraničí a rozhodně přispěje také k posílení vlivu České republiky v rámci EU.

Ve vztahu ke krajům České republiky, městům a obcím, se ministr Gandalovič zaměří na úzké propojení evropského financování a vyváženého rozvoje regionů České republiky.

Ve své kompetenci bude ministr Petr Gandalovič klást důraz na transparetnost veřejných zakázek, a to jak v legislativní, tak v praktické rovině. V oblasti bydlení bude prosazovat postupnou transformaci rozvoje bydlení. Bude se plně věnovat problematice sporu ve Štrasburku, kde hodlá komunikovat se všemi stranami. V oblasti cestovního ruchu bude klást důraz na zapojení peněž z evropských fondů do zlepšení infrastruktury, protože těmito prostředky je možné posilovat pozitivní trendy zvýšení zájmu zahraničních turistů o Českou republiku.

Ministr Gandalovič také připraví Ministerstvo pro místní rozvoj k transformaci na ústřední orgán odpovědný za koordinaci záležitostí spojených se členstvím ČR v EU.

Ministr Gandalovič přichází s praktickými zkušenostmi v oblastech čerpání z EU fondů, politiky bydlení, koordinace preventivních a záchranných prací spojených s jarními povodněmi a následné rekonstrukce postižených oblastí, které nabyl při výkonu funkce primátora města Ústí nad Labem. Dlouhodobě sledoval problematiku financování z EU fondů, regionálních politik a úkoly ministerstva pro místní rozvoj jako stínový ministr pro místní rozvoj za ODS.

Odbor vnějších vztahů
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 7. 09 2006, Martin Opatrný