Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Praha zrychlila čerpání peněz z EU

Praha zrychlila čerpání peněz z EU

13.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič se dnes setkal s primátorem hlavního města Prahy Pavlem Bémem, aby projednali stav čerpání evropských peněz vyčleněných pro Prahu na období 2004 - 2006 a přípravu na budoucí čerpání v letech 2007 - 2013. V průběhu října vzrostla vyčerpaná částka z 347 milionů na 727 milionů, tedy o více jak 47 %. Dosud tak Praha využila na projekty asi 60 % z celkové sumy 1,2 miliardy, kterou má k dispozici do konce roku 2006.

"Důvodem tak rychlého nárůstu je fakt, že se do aktivní fáze realizace posunulo velké množství projektů, kdy žadatelé předkládají soupisy uskutečněných výdajů na základě kterých jsou jim propláceny peníze," vysvětluje nárůst vyčerpané částky ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič a dodává: "Oceňuji úsilí pana primátora Béma, který se osobně zasadil o to, aby byly všechny potřebné administrativní procesy maximálně urychleny.

Podle průběžných výsledků čerpání prostředků dvou programů pro Prahu se ukazuje, že částka, kterou má Praha k dispozici do konce roku 2006, bude plně využita v jednom z programů - tzv. JPD 2. U druhého - tzv. JPD 3, ze kterého jsou podporovány projekty v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů, se vyčerpání celé částky s velkou pravděpodobností nepodaří. Nejslabším článkem v tomto ohledu jsou úřady práce a ministerstvo práce a sociálních věcí, které za čerpání části tohoto programu odpovídají. "Dobrou zprávou však je, že v příštím roce již problémy s nedočerpáním těchto peněz nehrozí. V běhu je totiž dostatečné množství projektů, které i s určitou rezervou pokryjí objem peněz v evropských fondech určených pro Prahu," dodává Petr Gandalovič. Toto tvrzení dokumentují počty uzavřených smluv, které stvrzují budoucí čerpání. Ty jsou již podepsány na 80 % částky 3,7 miliardy korun, kterou má Praha k dispozici na období 2004 - 2006.

Optimalizace administrativních postupů a zlepšení komunikace mezi úředníky a žadateli, které se již nyní osvědčily při urychlení čerpání, budou pokračovat i v příštím programovacím období 2007 - 2013. V tom bude mít Česká republika k dispozici až 100 miliard korun ročně. V případě regionálních operačních programů a programů pro hlavní město Praha dostanou úspěšní žadatelé 85 % nákladů na projekt z evropských fondů. Miliardu ze státního rozpočtu, která bude krajům a Praze k dispozici na spolufinancování, vyjednal pro regiony ministr Petr Gandalovič. "S ministrem Gandalovičem jsme dnes jednali také o tom, jak tato miliarda na spolufinancování bude rozdělena mezi jednotlivé regionální programy a kolik dostane na své programy Praha. Shodli jsme se na tom, že výše spolufinancování bude odpovídat tomu, kolik peněz má Praha a regionální operační programy vyčleněno v evropských fondech", uvedl primátor Pavel Bém.

S budoucím čerpáním z fondů EU souvisí také další otázka, kterou na dnešním jednání Gandalovič s Bémem řešili. O rozdělování peněz vyčleněných regionům, tedy i Praze, mají v budoucnu rozhodovat nově zřízené regionální rady. Taková rada by měla vzniknout i v případě Prahy, která je také samostatným regionem. "Domníváme se, že vznik dalšího administrativního orgánu je v případě Prahy, na rozdíl od ostatních regionů, zbytečný. S ministrem Gandalovičem jsme se proto shodli, že její funkci by měl vykonávat pověřený orgán hlavního města Prahy, který již existuje," uvedl primátor Pavel Bém.

Na závěr schůzky informoval ministr Gandalovič primátora o stavu vyjednávání s Evropskou komisí o pozastavení financování vodohospodářských projektů. Oba se shodli na tom, že bude učiněno maximum pro to, aby podobný problém nepostihnul plánovanou výstavbu Ústřední čističky odpadních vod v pražské Tróji.

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 1. 11 2006