Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Operační program Přeshraniční spolupráce ...

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polská republika odstartuje na přelomu roku

12.01.2009: V těchto týdnech se dokončuje příprava Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika pro období 2007–2013. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. První zasedání česko-polského monitorovacího výboru se připravuje na 10–11. 12. 2007 v Hradci Králové. Poté bude operační program odstartován.

Na česko - polském pohraničí nyní probíhá realizace Iniciativy Společenství INTEREG III A, která byla nastavena pro období 2004–2006, a která bude v rámci pravidla n+2 uzavřena až na konci roku 2008. Veškeré finanční prostředky tohoto programu jsou již alokovány na vybrané projekty. Realizace programu probíhá v časovém i věcném souladu s postupem dohodnutým s EU. Program podporuje přeshraniční projekty především na modernizaci místní infrastruktury, ochranu životního prostředí a podporu cestovního ruchu, významná je také podpora neinvestičních projektů prostřednictvím Fondu mikroprojektů.

Příprava přeshraničních projektů je náročnější, proto je vhodné s ní začít dříve. Je možné využívat internetové stánky MMR www.mmr.cz a rovněž stránky Společného technického sekretariátu tohoto programu v Olomouci www.interreg3a.cz    . Jsou zde údaje o kontaktních osobách na jednotlivých příhraničních krajských úřadech, se kterými doporučujeme vést vstupní konzultace o zamýšlených nebo připravovaných projektech již nyní, neboť vyhlášení Operačního programu Přeshraniční spolupráce Ćeská republika - Polská republika se blíží.


Odbor komunikace MMR ČR,
Staroměstské nám. 6,
110 15 Praha 1,
Tel.: +420 224 861 126,
Fax: +420 224 861 350,
E-mail:tiskove@mmr.cz