Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Ministr pro místní rozvoj předal ceny v ...

Ministr pro místní rozvoj předal ceny v soutěži Vesnice roku 2006

13.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič dnes slavnostně předal ceny vítězům 12. ročníku soutěže Vesnice roku 2006 v obci Liptál ve Zlínském kraji.

Právě Liptál byl totiž zvolen Vesnicí roku 2006. Druhou příčku obsadila obec Střítež nad Ludinou, vítěz krajského kola v Olomouckém kraji, a bronzová pozice patří obci Heřmanice, která byla nominována za Liberecký kraj. Kromě čestných stuh pro tři nejlepší vesnice byli také oceněni vítězové jednotlivých krajských kol, a to v kategoriích modrá stuha za společenský život, bílá stuha za činnost mládeže a zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí. Speciální ocenění celostátní komise za nejlepší v místě pečené koláče získala obec Mikolajice, která leží v Moravskoslezském kraji.

"Lidé ve městě si často neuvědomují, jak náročné je starat se o malou obec. Vesnice roku je tedy ocenění všech, kteří dokáží svou obec rozvíjet ve všech oblastech, které jsou pro život obyvatel důležité," uvedl při předávání ocenění vítězům ministr Petr Gandalovič, a doplnil: "Celostátní vítěz může od Ministerstva pro místní rozvoj čerpat dotaci z Programu obnovy venkova do výše jednoho milionu korun. V pořadí druhá oceněná obec smí požádat až o 900 tisíc korun, třetí obec o 800 tisíc korun a další krajští vítězové o 500 tisíc korun. Ostatní obce, oceněné modrou, zelenou nebo bílou stuhou, mohou požádat maximálně o 400 tisíc korun."

Pokud obce obdržely více ocenění, pro přidělení dotace platí pouze ta vyšší. Čerpání výše zmíněných dotací se vždy řídí pravidly Programu obnovy venkova a je podmíněno finanční spoluúčastí obce.

Soutěž Vesnice roku 2006 vyhlašuje ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR. Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na obnově a rozvoji své obce, ukázat rozmanitost a pestrost života mimo město a prokázat široké veřejnosti význam venkova.

V motivaci obcí prostřednictvím soutěže Vesnice roku bude ministerstvo pro místní rozvoj pokračovat také v příštím roce. Z uplynulých ročníků vyplývá, že tato soutěž napomáhá propagovat obnovu venkova a současně přináší řadu příkladů z praxe, které inspirují další obce k realizaci vlastních programů obnovy. Proto budou dotace i nadále udělovány podle stejných zásad jako v minulých letech.

Do soutěže Vesnice roku 2006 se přihlásilo celkem 335 obcí, což je nejvíce za posledních 5 let. Jedenácti obcím se dostalo mimořádných ocenění komise, mezi nimi titul Písmák Vesnice roku obcím Podbřezí a Jankov za mimořádné písemné zpracování historie obce.

 

Starosta vítězné vesnice Liptál Miroslav Vaculík má z vítězství radost: "I když to všechno samozřejmě neděláme kvůli soutěžím, takové ocenění naše obyvatele určitě potěší a dodá nový impuls do další práce. Peníze zřejmě půjdou na více akcí. Je třeba opravit sociální zařízení v přírodním kulturním areálu, začít s projektem na záchranu zámku, rozšířit chodníky do dalších částí obce nebo opravit střechy nad pavilonem stravování základní školy."

Vítěz celostátního kola soutěže Vesnice roku postoupí do evropské soutěže Evropská cena za rozvoj venkova a obnovu vesnice, kterou pořádá Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. Členy této společnosti jsou převážně země střední Evropy (německy mluvící země, ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko). Evropská cena je udělována vždy jednou za dva roky a v roce 2007 bude vyhlášena již podesáté. Desátého vyhlášení Evropské ceny v létě 2007 se tedy zúčastní obec Liptál jako vítěz Vesnice roku 2006 a obec, která zvítězí v soutěži Vesnice roku 2007.

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 16. 10 2006, Barbora Veselá