Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Ministr Martínek vyhlásil pátý ročník ...

Ministr Martínek vyhlásil pátý ročník soutěžní přehlídky Nový domov 2006

13.01.2009: Přehlídku realizovaných staveb Nový domov roku 2006 vyhlásily 6. června 2006 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Českou komorou architektů (ČKA). Nový domov roku 2006 je přehlídka realizovaných staveb pro bydlení dokončených v letech 2005 až 2006.

"Sledování kvality nové bytové výstavby patří k hlavním úkolům obou vyhlašovatelů. Přehlídka má za cíl především podporu kvalitní architektury pro bydlení, a to zejména z pohledu konečného uživatele a současně ocenění dobré architektury. Z přihlášených staveb jsou odbornou porotou vybrány ty nejkvalitnější novostavby rodinných i bytových domů, rekonstrukce domů pro bydlení a také zdařilé realizace domů s pečovatelskou službou či chráněného bydlení," přiblížil ministr Radko Martínek.

"Loňská přehlídka velmi přispěla k posílení své pozice mezi přehlídkovými soutěžemi a stává se tak velmi prestižní akcí. Výsledky jsou s netrpělivostí očekávány jak odbornou, tak i laickou veřejností. Soutěž napomáhá řešit otázku pořízení rodinného domu či bytu," doplnil Dalibor Borák, místopředseda ČKA.

Z přihlášených staveb bude ty nejlepší vybírat prestižní porota složená ze zástupců obou vyhlašovatelů a především předních odborníků z řad architektů zabývajících se dlouhodobě bytovou výstavbou. Porota bude stavby hodnotit na základě předložené dokumentace a vybrané stavby osobně navštíví. Předejde tím riziku, že by byla oceněna především kvalitní fotografie a ne kvalitní stavba. Stavby budou odborníci hodnotit podle úrovně architektonického řešení, začlenění stavby do okolí, využití pozemku, řešení parkování, provedení stavby, dle konstrukčního řešení stavby, ekonomické i energetické náročnosti stavby a v neposlední řadě i ve vztahu k životnímu prostředí.

Porota uděluje v soutěžní přehlídce ceny ve čtyřech soutěžních kategoriích:

  • - novostavba rodinného domu
  • - novostavba bytového domu
  • - rekonstrukce domu pro bydlení
  • - výstavba domů zvláštního určení (s pečovatelskou službou, chráněné bydlení).

Stavby může do soutěže přihlásit kdokoliv, avšak pouze se souhlasem autorů projektu a vlastníků objektu. Termín pro přihlášení staveb je stanoven do 22. září 2006.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční počátkem prosince ve Veletržním paláci v Praze a bude doprovázeno vydáním reprezentativního katalogu a vernisáží. Výstava bude přístupná pro veřejnost a bude prezentovat všechny práce přihlášené do soutěžní přehlídky. Ty budou v rámci putovních výstav k vidění i v dalších městech České republiky.

Bližší informace k soutěžní přehlídce budou k dispozici na www.cka.cc    .

Více informací:
Ing. Jana Hrušková, Mgr. Jana Petráňová, sekretáři soutěže, jana.hruskova@cka.cc, jana.petranova@cka.cc

 

Radka Burketová
tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 6. 06 2006, Martin Opatrný