Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Ministerstvo připravilo informační ...

Ministerstvo připravilo informační servis k novele zákona o cestovním ruchu

13.01.2009: Hlavním cílem novely zákona o cestovním ruchu z dílny Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) je vyšší ochrana zákazníků na trhu cestovního ruchu a upřesnění podmínek podnikání v této oblasti. Veškeré informace spojené s touto právní úpravou jsou dostupné na webových stránkách ministerstva.

Aktuální otázky k novele, které se v praxi vyskytují, jsou stejně tak jako pokyny pro vznikající cestovní kanceláře nebo komentář k zákonu k dispozici na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj - www.mmr.cz v sekci Cestovní ruch, kategorii Legislativa (Zákon o podnikání v cestovním ruchu).

"Novela například nově pohlíží na termín zájezd. Za ten bude považována od 1. srpna 2006 i kombinace služeb cestovního ruchu sestavená na základě individuálních požadavků zákazníka. Z toho vyplývá, že tento produkt může od 1. srpna 2006 vlastním jménem nabízet a prodávat pouze cestovní kancelář," uvedl k novele ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Novela také reaguje na některé problémy, které se objevily v souvislosti se vstupem České republiky do EU a jejím zapojením do jednotného vnitřního trhu. Nově je tak v této souvislosti upravena především problematika spojená s volným pohybem služeb. Novela taxativně stanovuje podmínky, za jakých mohou cestovní kanceláře z ostatních členských států EU a EHP působit na našem trhu.

"Další výraznou změnu představuje rozšíření výčtu povinností cestovních kanceláří. Toto opatření by mělo lépe postihovat některé případy neetického chování provozovatelů cestovních kanceláří, včetně možného uložení sankce v případě porušení stanovených povinností. Nově zákon obsahuje i výčet povinností pro provozování cestovní agentury, který v dosavadní právní úpravě víceméně chyběl. Označení "CK" či "cestovní kancelář" bude moci do budoucna užívat pouze podnikatel, který je držitelem platné koncese," doplnil Marek Jahůdka, pověřený zastupováním vrchního ředitele sekce cestovního ruchu MMR.

Novela nabývá účinnosti již 1. 8. 2006.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 16. 06 2006, Martin Opatrný