Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > MMR zavádí e-learningovou podporu pro ...

MMR zavádí e-learningovou podporu pro zadávání veřejných zakázek a udělování koncesí

12.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR spouští tento týden provoz nového vzdělávacího nástroje "E-learning pro zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon". V této aplikaci přístupné na stránkách www.portal-vz.cz tak všichni zadavatelé veřejných zakázek od nynějška naleznou metodický návod pro zadání veřejné zakázky či uzavření koncesní smlouvy.

"Jako národní gestor zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona je ministerstvo pro místní rozvoj zodpovědné také za implementaci zákona a vzdělávání v této oblasti. Mimo jiné to znamená zaškolení asi dvaceti tisíc zadavatelů veřejných zakázek z řad orgánů státní správy, krajských a obecních úřadů a dalších. Právě spuštěná e-learningová aplikace toto zaškolování urychlí a zefektivní," vysvětluje ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič.

Systém obsahuje aplikace, které slouží jako názorné pomůcky při studiu zadávacích řízení a uživatel může projít všemi procedurami jednotlivých druhů řízení. Uživateli umožňuje také interaktivní přístup při elektronickém zadání veřejných zakázek. Ty by se v budoucnosti měly, podle Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných zakázek pro období 2006-2010, většinou zadávat elektronickou cestou.

Aplikace "E-learning pro zákon o veřejných zakázkách a koncesní zákon" byla vytvořena ve spolupráci se sdružením dodavatelů E-learning Partners. Vstup do e-learningového systému je zajištěn přes Portál o veřejných zakázkách a koncesích na adrese www.portal-vz.cz. Pro všechny uživatele je vstup do systému a používání aplikace bezplatné.

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 15. 12 2006, OVV