Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > MMR se dohodlo s regiony o rozdělení ...

MMR se dohodlo s regiony o rozdělení peněz z fondů EU

13.01.2009: Na historicky prvním společném jednání zástupců Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů České republiky, vrcholných představitelů Evropské komise a ministra pro místní rozvoj Petra Gandaloviče se všechny strany dohodly na prioritách rozvoje měst v nadcházejícím novém období čerpání z evropských fondů. Na tyto priority bude vyčleněno v rámci Regionálního operačního programu až 6 miliard korun ročně.

Regionální operační program, ze kterého je podporován rozvoj regionů, bude mít v nadcházejícím programovacím období 2007 - 2013 vyčleněno 18 procent z celkového objemu finančních prostředků evropských fondů. To představuje sumu zhruba 126 miliard korun. Kolem jedné třetiny z těchto prostředků, tedy asi 6 miliard ročně, by mělo jít na rozvoj přirozených regionálních center. Na včerejším jednání se zúčastnění shodli na oblastech rozvoje měst, do kterých by tyto prostředky měly prioritně plynout.

"Všechny strany zúčastněné na jednání se shodly, že důležitá část finanční podpory by měla plynout regionálním centrům, ve kterých dochází k přirozené koncentraci investic, obchodu a služeb. Tato místa jsou motorem rozvoje krajů a mají zásadní význam i z hlediska celé republiky," uvedl k jednání ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič. "Zmíněné prostředky budou použity například na podporu kultury v jednotlivých městech, na rozvoj městské hromadné dopravy, na regeneraci historických jader měst a v neposlední řadě také na revitalizaci zanedbaných a upadajících území ve městech (tzv. "brownfields") pro nové využití a aktivní zapojení do života města," vyjmenoval základní priority rozvoje měst Gandalovič.

"Partnerství a dohoda o strukturálních fondech na úrovni státu, regionů a komunální sféry je pro příští plánovací období Evropské unie velmi důležitá. Jsem rád, že se ji se stávajícím ministrem pro místní rozvoj daří nalézt, a že projekty budou připravovány ve vzájemné shodě. Tento integrovaný přístup od nás očekává i Evropská unie a já věřím, že díky němu budeme schopni realizovat projekty, které přinesou prorůstové efekty," uvedl Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje a předseda Rady Asociace krajů České republiky.

Další jednání se zástupci Evropské komise by mělo proběhnout 24. října. Předmětem jednání bude obsah a struktura jednotlivých operačních programů, které v současné době procházejí meziresortním připomínkovým řízením.

Včerejšího jednání se za Evropskou komisi zúčastnil Georgious Yannoussis, ředitel sekce odpovědné za Českou Republiku na DG Regio a Michael Orani, vedoucího oddělení urbánních aktivit DG Regio. Za Českou republiku vystoupili na semináři kromě představitelů Ministerstva pro místní rozvoj ČR předseda Asociace krajů České republiky hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš, předseda Svazu měst a obcí České republiky Oldřich Vlasák. Schůzky se zúčastnili také zástupci resortů odpovědných za tematické operační programy zahrnující intervence, které se dotýkají problematiky měst.

"Příprava na čerpání evropských peněz v novém programovacím období Evropské unie vstupuje do finále. Dohoda se zástupci krajů a obcí na způsobu rozdělování prostředků, které jim budou vyčleněny v rámci Regionálních operačních programů strukturálních fondů EU v letech 2007 - 2013 je nezbytná," vysvětluje ministr Gandalovič, a dodává: "Toto období je pro Českou republiku jedinečnou šancí získat z fondů Evropské unie významnou podporu, a to nejen na rozvojové projekty, ale na celkové zlepšení konkurenceschopnosti ČR v evropském prostoru."

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 30. 10 2006 ,OVV