Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > MMR přidá půl milionu korun na informování

MMR přidá půl milionu korun na informování

13.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič se rozhodl přidat 500 tisíc korun sdružením, která pomáhají lidem poradit si se zvýšením regulovaného nájemného. O nutnosti zlepšit informovanost občanů ČR o této složité problematice svědčí narůstající počet dotazů v poradnách za poslední měsíce.

Podle zákona o jednostranném zvyšování nájemného z bytů dojde k prvnímu lednu příštího roku ke zvýšení regulovaného nájemného, které by podle plánu ministerstva mělo během příštích čtyř let dosáhnout běžné výše a vyrovnat se s nájemným tržním. Oznámení o zvýšení nájemného musí majitelé domů zaslat nájemníkům písemně minimálně tři měsíce dopředu. Velké množství domácností tedy obdrží toto oznámení právě v těchto dnech. Ze statistik zpracovaných občanskými poradnami je navíc patrný výrazný nárůst počtu dotazů týkajících se problematiky bydlení oproti roku předešlému. "S žádostmi o radu v otázkách bydlení a nájemného se mohou občané obracet na informační centra a poradny, kde se jim dostane pomoci od kvalifikovaných odborníků, kteří jsou v příslušných oborech pravidelně školeni," upozorňuje ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, a dodává: "Pomoc, ať už metodickou či právní, mohou občané ve všech těchto poradnách získat zdarma." Dvě největší z těchto organizací - Asociace občanských poraden a Sdružení nájemníků ČR - jejichž síť pokrývá celou republiku, dostanou od ministerstva pro místní rozvoj každá 250 tisíc korun, aby tak mohly očekávanému množství žadatelů o pomoc vyhovět. Milan Taraba, místopředseda Sdružení nájemníků ČR dodává: "Ve věci zvyšování nájemného, případně nároku na sociální dávku na bydlení, se na naše poradce v současné době obracejí stovky lidí měsíčně. V našich poradnách jsme díky navýšení peněz z MMR připraveni bezplatně a i bez výběru členského příspěvku poradit nájemcům i pronajímatelům při sestavení či kontrole oznámení o zvýšení nájemného a ve všech dalších záležitostech citovaného zákona. Konzultace a rady poskytujeme osobně v poradnách i prostřednictvím internetu." Ministr Gandalovič dále vysvětluje: "Lidé, kteří si chtějí ověřit výši nového nájemného mohou využít naší elektronické kalkulačky, která je dostupná na internetové adrese ministerstva www.mmr.cz. Zejména starší lidé a obyvatelé malých obcí však přístup k internetu nemají anebo ho nepoužívají a často nevědí, na koho se ohledně této složité problematiky obrátit. Právě těm je určena pomoc občanských poraden. Příspěvek ministerstva má pomoci tento způsob poskytování informací zviditelnit a občanům přiblížit." Ředitel Asociace občanských poraden Hynek Kalvoda tuto pomoc vítá: "Peníze využijeme na zvýšení odborných dovedností občanských poradců v oblasti bydlení a na zlepšení informačního zázemí poradců v této oblasti. Zároveň budou tyto prostředky věnovány na posílení propagace směrem k občanům, kteří budou více informováni o možnosti přijít se do občanských poraden poradit s problémy, které souvisejí jak s deregulací nájemného tak s ostatními otázkami kolem bydlení." Poradenství k problematice deregulace nájemného i dalším tématům souvisejícím s bydlením mohou využít občané ve všech krajích České republiky. Asociace občanských poraden je připravena pomoci lidem v 55 poradnách po celé zemi, Sdružení nájemníků ČR (SON) spravuje takových infocenter 34.

KONTAKTY NA OBČANSKÉ PORADNY

SON Sdružení nájemníků ČR nám. W. Churchilla 2 113 59 Praha 3 telefon: 234 463 343 fax: 234 463 344 e-mail: son@cmkos.cz
www.son.cz     seznam poraden: www.son.cz/poradny/     Žlutá linka: 900 069 053 Po - Čt 9 -15 Pá 9 - 12

Asociace občanských poraden Tachovské nám. 3 130 00 Praha 3 telefon: 222 780 599 fax: 222 212 723 e-mail: aop@adam.cz
www.obcanske-poradny.cz     seznam poraden: www.obcanskeporadny.cz/content/blogsection/4/113/    

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 10. 10 2006