Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > MMR chce prodloužit termín splnění ...

MMR chce prodloužit termín splnění směrnice EU o čistotě odpadních vod

12.01.2009: Vláda ČR dnes projedná společný materiál ministra pro místní rozvoj, ministryně zemědělství a ministra životního prostředí, který aktualizuje plnění směrnice EU o čistotě odpadních vod a seznam aglomerací, ve kterých dosud standardy této směrnice nejsou zavedeny.

Aby ČR tuto směrnici splnila, musí do roku 2010 investovat do své vodohospodářské infrastruktury (čističek, kanalizací, apod.) více než 46 miliard korun. V opačném případě hrozí, že by české obce a města musely platit sankce za její nedodržení.

"Vleklá jednání s Evropskou komisí o našich vodohospodářských projektech představují nebezpečí posunu potřebných investičních akcí, a tím je ohroženo splnění termínu v roce v 2010, ke kterému se ČR zavázala," upozorňuje ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, a dodává: "Pokud by Česká republika měla tento termín dodržet bez evropských peněz vyvolalo by to velký tlak na zvyšování cen za vodné a stočné."

Ministr Gandalovič proto bude prosazovat, aby česká vláda zahájila jednání s Evropskou komisí o prodloužení tohoto termínu nejméně o dva roky.

Evropská komise totiž donedávna blokovala čtyři projekty, na které byly do konce tohoto roku vyčleněny peníze ve Fondu soudržnosti EU. Nelíbily se jí smlouvy uzavřené mezi vlastníky a provozovateli vodohospodářských soustav. Ministerstvu pro místní rozvoj se sice podařilo vyjednat vyčerpání celé částky 1,67 miliardy korun na čtyři projekty (původní Jihlavsko a Olše, nově Čisté Horní Labe a Táborsko), ale nadále probíhají jednání o standardech těchto smluv. Vyjednané podmínky jsou zásadní pro čerpání peněz na tyto projekty v novém programovém období 2007-2013.

"Uvolnění peněz na tyto vodohospodářské projekty je sice důležité, pro budoucnost ČR je ale rozhodující souhlas EK s podmínkami čerpání evropských peněz na tyto projekty v příštím období. Momentálně proto připravujeme nové standardy těchto smluv, které budou pro komisi akceptovatelné. Projednávat by je měla v prvních třech měsících příštího roku," upřesnil Petr Gandalovič a dodal: "Vzhledem k tomu, že se naše země při modernizaci vodohospodářských soustav bez evropských peněz neobejde, jsou tato jednání naprosto klíčová."

Česká republika se ke splnění "Směrnice Rady 91/271/EHS o čistění městských odpadních vod" do konce roku 2010 zavázala v rámci přístupových smluv k Evropské unii podepsaných v roce 2004. Výstavba a rekonstrukce vodohospodářských soustav je nutná, aby předpisy těchto směrnic mohly být naplněny.

Tabulka: Přehled počtu aglomerací a výše investic pro splnění směrnice Rady č. 91/271/EHS
dle jednotlivých krajů ČR v období 2006-2010 (ve výpočtu zohledněn inflační vliv do konce roku 2010)

Kraj ČR Počet EO* v předmětných aglomeracích Počet aglomerací k dořešení Náklady na dořešení aglomerací v mil. Kč
Jihočeský 646 058 28 1 143
Jihomoravský 938 580 69 2 349
Karlovarský 318 822 22 1 085
Královéhradecký 473 216 35 1 136
Liberecký 365 703 23 1 347
Moravskoslezský 1 367 892 68 7 587
Olomoucký 398 501 34 2 148
Pardubický 403 324 30 1 003
Plzeňský 676 114 33 2 392
Praha 1 632 010 16 17 932
Středočeský 929 683 74 4 205
Ústecký 556 907 28 942
Vysočina 267 883 25 1 242
Zlínský 636 427 46 1 812
Celkem 9 611 120 531 46 323

Zdroj: MZe, zpracováno:1.11.2006

*EO - ekvivalentní obyvatel - definováno ve směrnici Rady 91/271/EHS jako "zatížení vyjádřené jako produkce organického biologicky odbouratelného znečištění, která odpovídá pětidenní biochemické spotřebě kyslíku (BSK5) 60 g O2/ den"

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 8. 12 2006, OVV