Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > MMR: Stop stav na projekty podané do ...

MMR: Stop stav na projekty podané do SROP do vyšetření situace

13.01.2009: V kauze "Bono Publico" dosud žádné peníze proplaceny nebyly. V souvislosti se zatčením tří osob v kauze pokusu o neoprávněné čerpání peněz ze Společného regionálního operačního programu (SROP) ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič dočasně zastavil udělování podpory projektům podaných do tohoto programu. Ministerstvo zároveň zahájilo hloubkovou kontrolu všech žádostí a schválených projektů podaných do SROP.

V dotčeném projektu společnosti Bono Publico Budišov o.p.s. dosud k žádnému faktickému čerpání peněz nedošlo.

"Prověříme všechny žádosti, které byly na ministerstvo podány od počátku existence Společného regionálního operačního programu, tedy fakticky za dobu cca 2 let. Zároveň iniciujeme, aby podobné kontroly proběhly i na dalších ministerstvech, které řídí ostatní operační programy. Dohlédneme na to z pozice národního koordinátora čerpání peněz z fondů Evropské unie," uvádí ministr Petr Gandalovič ke krokům, které mají zajistit prevenci před dalšími podobnými pokusy o zneužití evropských peněz.

Na hloubkové kontrole začne pracovat také nezávislý auditor, který bude vybrán v následujících dnech v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ministr Gandalovič zahájil také personální a věcný audit Centra pro regionální rozvoj, které je zprostředkujícím subjektem programu SROP.

"Klíčové je, že žadateli, společnosti Bono Publico, nebyly vzhledem k počáteční fázi realizace projektu dosud vyplaceny žádné finanční prostředky ani ze strukturálních fondů, ani ze státního rozpočtu, ze kterého měla také jít část peněz na projekt," říká ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič a dodává: "O průběhu vyšetřování tohoto případu budeme průběžně informovat i Evropskou komisi. Ujistíme ji, že v tomto případě byl pokus o zneužití evropských peněz odhalen v zárodku a učiníme všechny kroky k tomu, aby Česká republika zůstala v otázce čerpání evropských peněz důvěryhodným partnerem."

Projekt předložený žadatelem Bono Publico Budišov o.p.s., u kterého je podezření na pokus o podvodné čerpání, se týká rekonstrukce dvou památkově chráněných budov - zámku Budišov a zámku Třebíč za účelem vybudování kongresového hotelu o kapacitě 100 míst a vytvoření informačního místa destinačního managementu regionu. Úpravami mělo dojít i k rozšíření prostoru Muzea Vysočiny. Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 120,6 mil. Kč. Částka 49,8 mil. Kč měla být proplacena z fondů EU, 15,2 mil. Kč ze státního rozpočtu, zbývající částku 55,9 mil. si žadatel měl hradit z vlastních zdrojů.

upraveno dne: 16. 10 2006, Barbora Veselá