Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Likvidace státních podniků založených ...

Likvidace státních podniků založených okresními úřady úspěšně pokračuje

13.01.2009: Ministr Martínek předložil vládě pravidelnou čtvrtletní zprávu o průběhu likvidace státních podniků založených okresními úřady, kde zakladatelskou funkci od 1. ledna 2003 převzalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

V rámci realizace reformy veřejné správy byl 1. ledna 2003 převeden výkon funkce zakladatele státních podniků, včetně státních podniků v likvidaci, u kterých tuto funkci vykonávaly okresní úřady, na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR).

 

"Na začátku roku 2003 převzalo ministerstvo výkon zakladatelských funkcí u 97 státních podniků v likvidaci a to včetně tří státních podniků, u kterých byl likvidátor ustanoven soudem," uvedl ke zprávě ministr Martínek. V prvním čtvrtletí 2003 byly uskutečněny osobní pohovory s dosavadními likvidátory a současně uzavřeny nové jednotné smlouvy o podmínkách výkonu činnosti a odměně likvidátora (kromě likvidátorů stanovených soudem). Tyto smlouvy nahradily původní různorodé pracovně-právní dokumenty, sjednotily podmínky výkonu další činnosti likvidátorů a přizpůsobily výši odměn aktuálnímu rozsahu vykonávaných prací. Tím byla zajištěna časová, právní a věcná kontinuita dalšího průběhu likvidací, vysvětlil dále Martínek.

Z celkového počtu 97 státních podniků v likvidaci, u kterých byla funkce zakladatele převedena na MMR, byla u 44 státních podniků likvidace již ukončena a následně byly vymazány z obchodního rejstříku, na 8 státních podniků je podán návrh na výmaz z obchodního rejstříku. Ke dni 15. 5. 2006 je v likvidaci 45 státních podniků a u 4 státních podniků probíhá konkurzní řízení.

 

Likvidační zůstatek z likvidací státních podniků v působnosti MMR za období od 1.1.2003 do 12. 5. 2006 činil celkem 177 572 459,79 Kč. Z této částky bylo na účet MMR převedeno a následně začleněno do státních finančních aktivit 10 633 660,14 Kč. Na zvláštní konto Ministerstva financí byla poukázána částka 166 938 799,65 Kč.

 

Radka Burketová
tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 1. 06 2006, Martin Opatrný