Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Ke kauze zatčení tří podezřelých osob

Ke kauze zatčení tří podezřelých osob

13.01.2009: "O probíhajícím vyšetřování v této kauze mě pracovníci Policie ČR informovali zhruba před týdnem a od té doby jsem s kriminalisty plně spolupracoval. Z pochopitelných důvodů jsem ale byl nucen o celé této záležitosti zachovat mlčenlivost, abych nemařil průběh vyšetřování," uvedl po zatčení podezřelých osob ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič.

Název projektu: "Obnova chráněných památek za účelem využití cestovního ruchu na Třebíčsku"

Ministr pro místní rozvoj nařídil hned po uvolnění informací rozsáhlou kontrolu jak v dokumentaci inkriminovaného projektu, tak všech dalších projektů v oblasti podpory cestovního ruchu, financovaných ze Společného regionálního operačního programu, které byly hodnoceny ve stejném období, tzn. v polovině roku 2005. Ministr zároveň zahájil personální a věcný audit Centra pro regionální rozvoj.

"Potvrzuje se tak bohužel fakt, na který jsme dlouhodobě upozorňovali - tedy že stávající nastavení systému čerpání ze SF je nejen příliš byrokratické a zatěžující předkladatele projektu, ale svou nepřehledností a komplikovaností dává tento systém značný prostor pro korupční jednání a zneužívání evropských fondů," upozornil v souvislosti s kauzou ministr Gandalovič a dodal, že: "I proto nastavíme pravidla pro čerpání v následujícím období tak, aby byla daleko jednodušší, transparentnější a neposkytovaly prostor pro korupci. Zároveň zpřísníme kontrolní mechanismy v přidělování a využívání dotací a zavedeme efektivnější informační systém. Uděláme vše pro to, abychom jakékoli podobné případy do budoucna vyloučili."

Ministr pro místní rozvoj také potvrdil, že bude i nadále v maximální možné míře spolupracovat na vyšetřování celé kauzy, se kterým policie začne na MMR hned ve středu 11. října 2006 ráno. To by mělo vyjasnit míru zapojení Ministerstva pro místní rozvoj ČR do celého případu.

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 16. 10 2006, Barbora Veselá