Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Horská služba získá chybějící pravomoci ...

Horská služba získá chybějící pravomoci pro záchranu lidí

13.01.2009: Vzhledem k absenci pravomocí Horské služby ČR při záchraně osob se ministerstvo pro místní rozvoj rozhodlo změnit českou legislativu tak, aby se Horská služba stala rovnocennou složkou Integrovaného záchranného systému České republiky.

Na číslech za uplynulou sezónu je vidět jak moc Česká republika potřebuje dobře vybavenou profesionální horskou službu. Naše Horská služba patří mezi špičky ve svém oboru, nicméně už řadu let nemá pro svou náročnou práci odpovídající legislativní podmínky," říká ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, a vysvětluje: "Veškeré speciální záchranářské akce totiž pracovníci Horské služby provádějí na vlastní nebezpečí. Její členové za současných podmínek nemohou vydávat žádné zákazy a nařízení, jejich doporučení nejsou pro nikoho právně závazná a z jejich porušení neplyne turistům žádná právní ani finanční zodpovědnost."

Horská služba v České republice působí už více jak 70 let, ale teprve od konce roku 2004 jako obecně prospěšná společnost Horská služba ČR, o.p.s. Ani to však podstatu problému neřeší. V současné době Horská služba funguje v rámci Integrovaného záchranného systému pouze na vyžádání, v krizové situaci, a její existence není nijak právně zakotvena. Ale návštěvníci hor musejí mít jistotu, že se jim dostane okamžité odborné pomoci i mimo tyto krizové situace.

"I přes špičkovou úroveň naší Horské služby ale dnes návštěvníci hor tuto jistotu nemají," dodal ministr Gandalovič: "Práva a povinnosti Horské služby v České republice jsou dlouhodobě neřešeným problémem. Proto začínáme ve spolupráci s ostatními resorty připravovat legislativní návrh, který zakotví institut Horské služby do právního řádu České republiky."

Ministerstvo pro místní rozvoj tedy navrhuje vytvořit zvláštní pracovní skupinu, která připraví návrh upravující práva, povinnosti i financování horských záchranných služeb.

"Vzhledem k množství investic do lanových drah v poslední době, díky kterým se zvyšuje jejich přepravní kapacita aniž by se rozšiřovaly sjezdové tratě, očekáváme další nárůst úrazů v zimní sezóně," obává se náčelník Horské služby ČR, o.p.s. Jiří Brožek. "Pro členy Horské služby je proto klíčové, aby měli veškeré podmínky pro práci legislativně zajištěny."

Legislativní úprava by měla mimo jiné stanovit práva a povinnosti jak členů Horské služby, tak návštěvníků hor, a také povinnosti některých institucí v případě mimořádných událostí. Významně by se také zlepšil tok informací ze složek Integrovaného záchranného systému k Horské službě, což by záchranné práce výrazně usnadnilo.

V současné době se nabízejí dvě varianty legislativní úpravy. Tou první je samostatný zákon o Horské službě. Druhou možností, která by situaci řešila komplexně i ve vztahu k dalším záchranným sborům, je celková legislativní úprava všech záchranných složek ČR jednou právní normou. "Jakákoli právní úprava Horské služby však musí být v souladu se Záchranným integrovaným systémem. Bude tak zajištěna její profesionalita, standardní výcvik, financování a zároveň kontrola hospodaření této organizace," vysvětluje ministr Gandalovič.

V letošní letní sezóně došlo na horách k 557 úrazům, což je o 14% více než ve stejném období minulého roku. Za celý uplynulý rok eviduje Horská služba 8 384 úrazů, což představuje nárůst o 12%. Také počet pátracích akcí, které si často vyžádaly i nasazení psů, speciálně vycvičených pro lavinové akce a plošné vyhledávání, vzrostl v létě o 60% na celkový počet 24.

Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič bude v sobotu 14. 10. 2006 jednat se zástupci Horské služby ČR na stanici HS na Božím Daru v Krušných horách o možnostech dofinancování vybavení Horské služby ještě do konce letošního roku.

VÍCE O HORSKÉ SLUŽBĚ

Horská služba v České republice působí už více jak 70 let. K dnešnímu dni má 60 terénních pracovníků - zaměstnanců, stovky dobrovolných a desítky sezónních pracovníků. Ti drží v jednotlivých horských oblastech čtyřiadvacetihodinové služby, a také pohotovostní služby pro zabezpečení volného horského terénu a služby v jednotlivých lyžařských areálech.

Rozpočet Horské služby ČR, o.p.s.

Celkový rozpočet na rok 2006 120,5 milionu korun

Dotace od MMR 110 milionu korun

Vlastní zdroje HS 10,5 milionu korun

Čerpání k 31.8.2006 59,8 milionu korun

Zůstatek do konce roku 60,7 milionu korun*

Do konce roku 2006 Horská služba ČR předpokládá vyrovnaný rozpočet.

*Poznámka:

V průběhu měsíců září až listopad dochází u většiny materiálu, jako jsou pracovní a ochranné pomůcky, zdravotní pomůcky, nebo záchranný materiál, k doplnění stavu a obnově za opotřebovaný a vyřazený materiál apod.

Investice HS v roce 2006

V letošním roce bude obnoveno celkem 7 záchranných vozidel, 17 kusů sněžných skútrů, a další technika. Horská služba postupně přechází na sněžné skútry v provedení se čtyřtaktními motory, které jsou podstatně ohleduplnější k životnímu prostředí.

Během roku 2006 proběhla generální rekonstrukce ústředí HS na Božím Daru, v běhu je i výstavba nových záchranných stanic v Tisé v Krušných horách a na Kvildě na Šumavě, rekonstruují se stanice HS Zadov a Horní Morava v Jeseníkách. V letošním roce předpokládáme rovněž zahájit výstavbu nové záchranné stanice Benecko v Krkonoších.

Celková hodnota investičních akcí v roce 2006 představuje částku 28,814 milionu korun. Částkou 15 milionů korun přispívá na tuto investiční část Ministerstvo pro místní rozvoj, zůstatek ve výši téměř 14 milionů korun je hrazen z vlastních zdrojů Horské služby ČR, o.p.s.

V současné době jsou plném běhu přípravy na zimní sezónu jak lidí, tak techniky. Vrcholí školení záchranářů a jejich prověřování, probíhají nákupy vybavení, dokončují se nákupy investic a stavební akce.

Akce na podporu prevence

Vzhledem k rostoucímu přílivu turistů do českých hor a úměrně vzrůstajícímu počtu úrazů se Horská služba ČR, o.p.s. rozhodla zpracovat film s názvem "Bezpečný návrat z hor". Ten divákům ve čtyřiceti minutách přiblíží práci Horské služby a nebezpečí, která mohou hrozit při jednotlivých činnostech v horách. Film zároveň populární formou doporučuje, jak se v daných situacích zachovat. Snímek chce HS distribuovat do všech škol v České republice.

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 13. 10 2006, Barbora Veselá