Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Gandalovič jednal s eurokomisařem Špidlou

Gandalovič jednal s eurokomisařem Špidlou

13.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič se dnes v Bruselu setkal s evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimírem Špidlou.

Gandalovič na jednání s eurokomisařem Špidlou

Jednali spolu o čerpání peněz z Evropského sociálního fondu (ESF) v tomto i příštím programovém období. Diskuse se vedla především nad programy pro Prahu, kde se nedaří čerpat prostředky tak úspěšně jako u ostatních operačních programů.

"Problémy s čerpáním evropských peněz pro Prahu máme zejména u tzv. měkkých projektů, které jsou financovány právě z Evropského sociálního fondu. Jsou to projekty určené na rozvoj kvalifikované pracovní síly, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů či sociální integraci znevýhodněných skupin obyvatelstva hlavního města Prahy," vysvětluje Petr Gandalovič.

V současné době je přijata řada opatření, která čerpání těchto peněz již podstatně urychlila. V příštím období bude kladen zvláštní důraz na to, aby byly potenciální žadatelé maximálně informování o možnostech čerpání peněz z těchto programů a byl jim dostupný kvalitní poradenský servis.

Území hlavního města má v České republice nejvyšší podíl HDP na hlavu. Operační programy, které jsou pro období 2007-2013 navrhované pro Prahu se proto zaměřují na rozvoj a podporu specifických oblastí: sektoru služeb, vzdělávání a veřejné správy. "V operačním programu Adaptabilita a zaměstnanost je na příští rok vyčleněno 16,3 milionu EUR. Z nich se bude podporovat například spolupráce podniků a vědeckých pracovišť, vstup znevýhodněných osob na trh práce či zkvalitnění studijních programů na vysokých školách," upřesňuje Petr Gandalovič.

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 27. 11 2006, OVV