Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Dotační program na podporu ...

Dotační program na podporu Moravskoslezska byl spuštěn

13.01.2009: Dotační program Financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Moravskoslezsko schválila vláda v červenci. Včera podepsal ministr pro místní rozvoj Radko Martínek dodatek k Zásadám pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu. Tím v praxi umožnil podávání žádostí o tyto dotace.

Zájemci o dotaci z tohoto programu musí doručit žádost včetně dalších příloh ve třech vyhotoveních buď osobně do Kanceláře zmocněnce vlády pro Moravskoslezský kraj, Veleslavínova 4, 702 00 Ostrava nebo poštou ve lhůtě stanovené pro doručování žádostí.

Ta začíná běžet dnem vyhlášení (tj. 15. 8. 2006) dotačního titulu a končí dnem 15. 9. 2006 ve 12:00 hodin. Účinky předložení žádosti nastávají dne 15. 9. 2006 ve 12:00 hodin, a to pouze pro žádosti doručené ve lhůtě pro doručování žádostí. Žádosti, které budou doručeny později nebudou přijaty k evidenci a budou zaslány zpět na adresu odesílatele (platí i pro žádosti zasílané poštou).

Kontaktní osobou je Ing. Lada Kratochvílová,
Kancelář zmocněnce vlády pro Moravskoslezský kraj
tel. 596 110 544,
e-mail: kzv.sekretariat@karneval.cz.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

upraveno dne: 16. 08 2006, Martin Opatrný