Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > České regiony své evropské peníze ...

České regiony své evropské peníze stihnou vyčerpat

12.01.2009: Evropské peníze, které byly pro rok 2004 vyčleněny ve Společném regionálním operačním programu (SROP), a tedy musí být využity do konce roku 2006, budou plně vyčerpány.

V listopadu byly připraveny příjemcům dotací platby ve výši 3,7 miliardy korun, což je o 700 milionů více, než byl spodní limit čerpání tohoto programu v roce 2006. Kraje již mají připraveny kvalitní projekty pro další období čerpání v letech 2007-2013.

"Navzdory dřívějším negativním prognózám nám riziko nedočerpání finančních prostředků z tohoto programu již nehrozí," říká ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič a dodává: "Největší podíl z této částky, téměř 3,5 miliardy korun, šel na investiční projekty jako jsou rekonstrukce silnic, výstavba cyklostezek, revitalizace městských center, budování knihoven či nákup výrobních zařízení pro malé podniky."

Neinvestiční projekty, zejména na podporu politiky zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů, byly zatím podpořeny částkou asi 150 milionů korun. Konkrétně se jedná o školení a školící programy, aktivity zaměřené na integraci sociálně vyloučených osob do společnosti, ale také podporu při zpracování projektů podpory z evropských peněz. Do programu SROP bylo dosud předloženo celkem 5 493 projektů, z toho 479 projektů již bylo proplaceno a 473 projektů bylo ukončeno. Na osm set čtyřicet projektů se právě realizuje.

Operační program SROP zároveň umožnil krajům přípravu na příští programové období 2007-2013, ve kterém budou moci regiony čerpat z fondů EU mnohonásobně vyšší objem prostředků, až 18 miliard korun ročně. Kraje v rámci svých samostatných projektů vytvořily např. poradenská místa, sestavily školící plány či rozvojové strategie pro jednotlivé mikroregiony. "Tyto aktivity jsou klíčové pro to, aby kraje v příštím období čerpání peněz z fondů EU předložily kvalitní projekty. Ty musí být založeny na ucelených rozvojových plánech daných regionů. Zároveň je třeba mít dostatek kvalifikovaných úředníků, kteří budou tyto projekty administrovat," uvedl Petr Gandalovič.

Výstupy těchto projektů si mohly kraje porovnat mezi sebou na včerejší konferenci "Partnerství pro strukturální fondy", která se konala v Táboře. Kromě představitelů jednotlivých krajů zde promluvili také zástupci operačních programů Polska a Estonka a Jana Machačová, odbornice na partnerství z organizace OECD LEED Forum on Partnerships and Local Governance.

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 1. 12 2006, OVV