Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Čerpání z fondů EU se výrazně zrychlilo

Čerpání z fondů EU se výrazně zrychlilo

13.01.2009: 31. srpnu 2006 vyčerpala Česká republika ze strukturálních fondů Evropské unie 9,9 mld. Kč, tedy 79,2 % z celkového objemu, který má ČR k dispozici do konce roku 2006. Meziměsíčně vzrostlo čerpání o téměř 3 miliardy korun. Oproti předchozím měsícům se výrazně zrychlilo čerpání ve všech fázích získávání prostředků, včetně jejich proplácení směrem ke konečným příjemcům.

Výsledky čerpání jsou pravidelně vyhodnocovány v harmonogramu čerpání prostředků ze strukturálních fondů, který zpracovává ministerstvo pro místní rozvoj. "Už nyní víme, že budou plně vyčerpány prostředky vyčleněné pro operační programy Průmysl a podnikání, Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a Infrastruktura a dále také pro Společný regionální operační program. V případě operačního programu Rozvoj lidských zdrojů jsme se již výrazně přiblížili hranici, která zajistí, že nevyčerpané prostředky nebudou muset být vráceny Evropské komisi. Náročné, nicméně stále ještě možné, je plné využití peněz přidělených na programy rozvoje hlavního města Prahy," komentuje plnění harmonogramu ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič.

Poněkud specifická je situace ve Fondu soudržnosti, pro který neplatí pravidlo nutnosti čerpání vyčleněných prostředků na rok 2004 do konce roku 2006. Dosud zde byla vyčerpána asi třetina z celkových 37 mld. Kč.

"Pozitivní zprávou je, že Česká republika předložila dostatek kvalitně zpracovaných projektů, a u více než 73 % prostředků strukturálních fondů vyčleněných na roky 2004 - 2006 je jejich čerpání už smluvně ošetřeno," dodává Petr Gandalovič. Ještě rychlejšímu přidělování peněz brání především složité administrativní zpracování od počáteční žádosti až k samotnému připsání peněz konečným příjemcům.

Právě v souvislosti s náročnými byrokratickými procedurami čerpání peněz z evropských fondů čelí Česká republika kritice ze strany Evropské komise. Ministerstvo pro místní rozvoj v současnosti přijímá opatření, která mají umožnit efektivnější čerpání.

"Připravujeme zjednodušení v podávání žádostí, které bude probíhat elektronickou cestou. Dojde také k urychlení procesu hodnocení a výběru projektů a ke zlepšení systému kontroly a zvýšení průhlednosti čerpání peněz. Zároveň budeme měnit komunikaci s potenciálními žadateli - místo abstraktních reklam budeme prezentovat hotové projekty, které jsou nejlepším důkazem toho, že to všechno úsilí žadatele má opravdu smysl," vyjmenovává opatření ministr Petr Gandalovič.

upraveno dne: 3. 10 2006, OVV