Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Webové stránky ministerstva získaly ...

Webové stránky ministerstva získaly certifikaci přístupnosti

08.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se jako jedno z mála institucí státní správy zařadilo k těm, kteří publikují své informace bezbariérově - s ohledem na technické možnosti uživatelů, na jejich znalosti a v neposlední řadě s plným respektem jejich dočasných či trvalých zdravotních handicapů.

Testování stránek ministerstva provedlo Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Jejich certifikát potvrdil, že podstatná část webové prezentace Ministerstva pro místní rozvoj ČR (www.mmr.cz) vyhověla ke dni 9. 12. 2005 pravidlům základní úrovně přístupnosti dle metodiky Blind Friendly Web 2.3.

"Do budoucna bychom rádi dosáhli střední úrovně přístupnosti. Příprava webu na takový krok však není jednoduchá. Přizpůsobení stránek základním pravidlům přístupnosti obnášelo téměř dva měsíce práce. Technickou a metodickou část nám zajistila společnost QCM    , díky které došlo také k úpravě vnitřní struktury webu i jeho vzhledu. Stránky jsou teď přehlednější a návštěvník na nich najde text snáze," řekla tisková mluvčí ministerstva Radka Burketová.

"V Katalogu stránek přístupných zrakově postiženým uživatelům (http://www.blindfriendly.cz    ) jsou pouze tři instituce státní správy. Naše ministerstvo je mezi nimi, což nás velmi těší a věřím, že se staneme pro ostatní inspirací," dodala Burketová.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 22. 12 2005