Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Vesnicí roku 2005 se stala jihomoravská ...

Vesnicí roku 2005 se stala jihomoravská obec Bořetice

09.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlásilo v letošním roce již 11. ročník soutěže Vesnice roku, která napomáhá propagovat obnovu venkova a současně přináší řadu příkladů dobré praxe, které inspirují další obce k realizaci vlastních programů obnovy. Letošním vítězem se stala obec Bořetice z Jihomoravského kraje.

"Cílem soutěže Vesnice roku 2005 v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na obnově a rozvoji své obce, ukázat rozmanitost a pestrost života mimo město a prokázat široké veřejnosti význam venkova," řekl ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek.

Oficiální vyhlášení pravidel soutěže pro rok 2005 proběhlo dne 10. března 2005 na akci Den malých obcí, kde byly slavnostně podepsány Podmínky soutěže zástupci všech hlavních vyhlašovatelů. Příjem přihlášek do soutěže byl ukončen 16. května 2005 a bylo přijato celkem 263 přihlášek z 13 krajů ČR. V každém kraji byla stanovena krajská hodnotitelská komise, která vybrala jednoho vítěze, který postoupil do celostátního kola. Dále mohla komise udělit po jednom z následujících ocenění:

  • modrou stuhu - za společenský život,
  • bílou stuhu - za činnost mládeže,
  • zelenou stuhu - za péči o zeleň a životní prostředí.

Kromě těchto ocenění mohla krajská komise udělit:

  • diplom za vzorné vedení obecní knihovny,
  • diplom za vzorné vedení kroniky,
  • diplom za rozvíjení lidových tradic,
  • diplom za kvalitní květinovou výzdobu vobci (Fulínova cena).

Celostátní hodnotitelská komise poté navštívila ve dnech 19. - 25. 9. 2005 postupně všech 13 krajských vítězů a zvolila vítěze titulu VESNICE ROKU 2005.

Vítěznou obcí pro rok 2005 byla zvolena obec Bořetice, která byla nominována za Jihomoravský kraj. Druhou příčku obsadila obec Petřvald, vítěz krajského kola v Moravskoslezském kraji a bronzová pozice patří obci Šárovcova Lhota, která byla nominována za Královéhradecký kraj.

Podrobné informace o soutěži a výsledky krajských kol naleznete na následujících stránkách.

www.mmr.cz, www.isu.cz    , www.vesniceroku.obce.cz    

Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova (SPOV), Svaz měst a obcí ČR (SMO), Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Spolupracující úřady a organizace jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR