Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > V Kolíně se atomový kryt nestaví

V Kolíně se atomový kryt nestaví

09.01.2009: V bytovém objektu B1 v lokalitě "Kasárna" v Kolíně není budován žádný "atomový kryt", ale úkryt řešící ochranu obyvatelstva v souladu se stanoviskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje - územního odboru se sídlem v Kolíně.

V bytovém objektu B1 v lokalitě "Kasárna" v Kolíně není budován žádný "atomový kryt", ale úkryt řešící ochranu obyvatelstva v souladu se stanoviskem Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje - územního odboru se sídlem v Kolíně. V tomto stanovisku ze dne 15. 6. 2004 je doslova uvedeno: "Požadujeme řešit ochranu obyvatelstva za mimořádných situací formou budování improvizovaných úkrytů v objektu, popř. v návaznosti na plán ukrytí města Kolín i mimo posuzovaný objekt." Stanovisko Hasičského záchranného sboru zahrnul do stavebního povolení také věcně příslušný stavební úřad, kterým je odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Kolíně. Toto povolení bylo vydáno dne 6. 9. 2004 městu Kolín, jako investorovi bytové výstavby v lokalitě "Kasárna".

upraveno dne: 15. 09 2005, Martin Opatrný