Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Soutěžní přehlídka Nový domov roku 2005 ...

Soutěžní přehlídka Nový domov roku 2005 zná své vítěze

08.01.2009: Nový domov roku 2005 je přehlídka realizovaných staveb pro bydlení dokončených v letech 2004 až 2005. Do soutěže mohli realizovanou stavbu přihlásit: soukromý investor, developer, autor projektu, dodavatel nebo obec. Podmínkou byl souhlas autorů projektu a vlastníků stavby. Vyloučeny byly stavby, které byly přihlášeny do předchozích ročníků této soutěže. Celkem se přihlásilo 35 soutěžních týmů, přičemž dva soutěžící podali tři soutěžní návrhy a jeden soutěžící čtyři. Celkem tedy bylo přihlášeno 42 soutěžních návrhů.

Ceny přehlídkové soutěže Nový domov roku 2005 se udělovaly ve čtyřech kategoriích, do kterých bylo porotou jednomyslně odsouhlaseno přijetí následujícího celkového počtu soutěžních návrhů:

  • novostavba rodinného domu - celkem 19 soutěžních návrhů
  • novostavba bytového domu - celkem 14 soutěžních návrhů
  • rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení - celkem 4 soutěžní návrhy
  • výstavba bytů v domech zvláštního určení - celkem 2 soutěžní návrhy

1. kategorie - novostavba rodinného domu

Rodinný dům v Konárovicích (Konárovice u Kolína)     (foto ke stažení)    
1. cena ve výši 40.000 Kč
Ing. arch. Markéta Cajthamlová- soutěžní návrh č. 28 - Rodinný dům v Konárovicích (Konárovice u Kolína)

1. cena ve výši 40.000 Kč

Rodinný dům v Mořině u Karlštejna      (foto ke stažení)    
ARCHTEAM: Ing. arch. Milan Rak, Ing. arch. Iveta Raková, Ing. arch. Libor Rydlo, Ing. arch. Alexander Skalický - soutěžní návrh č. 41 - Rodinný dům v Mořině u Karlštejna (Mořina, okr. Beroun)

2. cena ve výši 20.000 Kč
Rodinný dům s ordinací (Beroun)      (foto ke stažení)    
Ing. arch. Roman Koranda, Ing. arch. MgA Alena Hýblová - soutěžní návrh č. 26 - Rodinný dům s ordinací (Beroun)

Odměna ve výši 10.000 Kč
Dům na Šumavě (Slupečná, okr. Český Krumlouv)     (foto ke stažení)    
Ing. arch. Pavel Mudřík - soutěžní návrh č. 42 - Dům na Šumavě (Slupečná, okr. Český Krumlouv)

2. kategorie - novostavba bytového domu

Dům na půl cesty II (Valašské Meziříčí)     (foto ke stažení)    
1. cena ve výši 30.000 Kč
Ing. arch. Zdeněk Trefil - soutěžní návrh č. 37 - Dům na půl cesty II (Valašské Meziříčí)

2. cena ve výši 20.000 Kč
Bytový dům C10-14(A5) v zóně u nemocnice (Litomyšl)     (foto ke stažení)    
Ing. arch. Josef Pleskot - soutěžní návrh č. 24 -- Bytový dům C10-14(A5) v zóně u nemocnice (Litomyšl)

3. kategorie - rekonstrukce bytového domu nebo jiné budovy pro účel bydlení

1. cena ve výši 30.000 Kč

Kotrčův mlýn (Dobrá Voda Lipnická, Dolní město, Světlá nad Sázavou)     (foto ke stažení)    
Ing. arch. Lucie Kavánová - soutěžní návrh č. 1 -- Kotrčův mlýn (Dobrá Voda Lipnická, Dolní město, Světlá nad Sázavou)

4. kategorie - výstavba bytů v domech zvláštního určení

odměna ve výši 10.000 Kč

Dům s byty s pečovatelskou službou (Úvaly)     (foto ke stažení)    
Ing. arch. Zdeněk Jiran, Ing. arch. Michal Kohout, Ing. arch. Markéta Lepilová - soutěžní návrh č. 35 - Dům s byty s pečovatelskou službou (Úvaly)

Přehlídka realizovaných staveb Nový domov roku 2005 byla vyhlášena dne 6. 6. 2005 na tiskové konferenci ministra pro místní rozvoj, Radko Martínka. Ministerstvo vyhlásilo letošní ročník poprvé ve spolupráci s Českou komorou architektů.

Kritéria hodnocení bez hierarchického rozlišení byla následující:

  • úroveň architektonického řešení stavby
  • konstrukční řešení
  • umístění stavby v daném prostředí
  • využití pozemku, parkování, garáže
  • provedení stavby
  • ekonomická a energetická náročnost stavby

Porota složená z předních odborníků, kteří se dlouhodobě věnují právě bytové výstavbě posuzovala všechny předložené dokumentace neanonymně. Vybrané stavby byly odbornou porotou osobně prohlédnuty a posuzovány na místě samém. Nemohlo tedy dojít k tomu, že by byla oceněna především kvalitní fotografie a ne kvalitní stavba.

Vzhledem k rekordnímu počtu staveb přihlášených do letošního ročníku porota rozhodla, v souladu se stanovenými soutěžními podmínkami, o jiném rozdělení cen a odměn.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR