Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Rakouský model bydlení je pro Českou ...

Rakouský model bydlení je pro Českou republiku inspirující

09.01.2009: Otázkami bydlení v České republice a rakouským modelem bytové politiky se zabývala v úterý skončená mezinárodní konference odborníků z České republiky, Slovenské republiky, Rakouska a Německa. Jejím hlavním úkolem bylo soustředit množství názorů, zkušeností a doporučení od kolegů ze sousedních zemí uplatnitelných v České republice - včetně zkušeností s pevnou pozicí bytového družstevnictví ve funkčním systému bytové politiky.

"Rakouský model je všeobecně známý a uznávaný ve světě. Pro nás je inspirující mimo jiné tím, že Rakousko stejně jako my přispívá na různé druhy bydlení, v Rakousku jsou různé typy podpor a zejména v minulosti, kdy se budoval bytový fond, tyto podpory hrály velkou roli. Ministerstvo hodlá i nadále prosazovat cíle, které má ČR vůči Evropské unii, to znamená, abychom mohli v příštím finančním období získat finanční prostředky pro opravu a rekonstrukce především panelových sídlišť, což nám bylo přislíbeno," řekl ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Podle Martínka nyní ČR začíná mít dostatek standardních bytů, o čemž svědčí i počet postavených bytů, který je nyní takový, že téměř naplňuje poptávku. Ministerstvo soudí, že se již nebude výrazně zvyšovat počet nově stavěných bytů a v nejbližším období pěti až deseti let je vše záležitostí především rekonstrukcí a odstraňování zaostalosti původního bytového fondu. Odhady nutných nákladů na tyto rekonstrukce se pohybují ve stovkách miliard korun. "Vláda poskytuje dotace na všechny druhy a formy bydlení, takže se daří i srážet cenu nových bytů. Ministerstvo chce do budoucna prohlubovat spolupráci zejména s bankami, protože všechny dotační tituly i různé pobídky na bydlení, které máme, a v roce 2006 jich bude za 7,5 miliardy korun, sledují jeden společný efekt - jsou vždycky pouze pobídkou a nadějí posunout bonitně zejména mladé lidi tak, aby dosáhli běžné komerční možnosti získání úvěrů na bydlení," uvedl ministr.

Stát chce mimo jiné podporovat výstavbu družstevních bytů, na kterou v příštím roce vyčlenil zhruba 1,2 miliardy korun. Splátky za bydlení nad 4500 korun měsíčně představují podle Martínka pro mladé rodiny problém. Právě výstavba družstevních bytů jim podle ministra umožní bydlení získat.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR