Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Radko Martínek: „Zákon o veřejných ...

Radko Martínek: „Zákon o veřejných dražbách je nutné zmodernizovat, trpí řadou velmi vážných nedosta

08.01.2009: Vláda dnes projednala a schválila novelu, jež má zamezit zneužívání veřejných dražeb, kterou předložil ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek. Její účinnost se navrhuje od 1. března 2006.

"Předložený návrh reaguje na skutečnost, že za pět let aplikace dosavadního zákona v praxi je skutečně nutné zákon o veřejných dražbách "zmodernizovat". Vycházím ze svého přesvědčení, že jednou z povinností exekutivy je předložit zákonodárci reakci na poznatky z praxe. Návrh novely proto reaguje jak na poznatky kontrolních pracovníků mého resortu, tak na náměty a zkušenosti dražebníků, věřitelů i dalších osob, jejichž práva a povinnosti jsou touto právní normou dotčeny. Stávající znění zákona trpí řadou velmi vážných nedostatků; návrh novely se proto snaží - s ohledem na omezené možnosti formy novelizace - alespoň část těchto významných nedostatků odstranit a vyplnit některé zjevné mezery platné právní úpravy," řekl ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek.

Zneužívání spočívá v obohacování zejména správců konkurzních podstat, likvidátorů a nucených správců. Skončit by mělo také účelové napadání řádně organizovaných dražeb z formálních důvodů, a to zpravidla kvůli dosažení vlastního prospěchu.

Novela neřeší způsob dražeb prostřednictvím internetu, na který čeká Česká asociace dražebníků. Podle ní by se dražby pomocí internetu zprůhlednily. "Ministerstvo informatiky sice tuto úpravu požaduje, podle nás by si však twento způsob dražeb vyžádal rozsáhlé zásahy do řady současných právních ustanovení a rozsah by překročil meze přípustné pro novelu. Do budoucna však s internetovými dražbami počítáme. Chceme připravit nový zákon o veřejných dražbách, který by tuto možnost obsahoval," řekl ministr.

Mimo jiné by měl zákon řešit specifika dražeb movitých věcí umělecké, kulturní a historické hodnoty. Práce na něm budou zahájeny již počátkem příštího roku.

Novela by měla také zdokonalit ustanovení, která se týkají nedobrovolných dražeb a přísnější by také měly být kontrolní mechanismy vůči dražebníkům. Novela rovněž přizpůsobuje právní úpravu ČR legislativě Evropské unie. Nedostatky současné právní úpravy veřejných dražeb vedou k vážným poruchám při organizování a provádění dražeb. Stále více také podle úřadu hrozí pokles důvěry ve veřejné dražby.

"Předkládaný materiál je pouhou novelou platného zákona; není tudíž možné, aby novela komplexně vyřešila všechny problémy, kterými současná právní úprava trpí. Jsem však přesvědčen, že by bylo moudré přijmout předkládaný návrh a neponechat tak dražební praxi v nevyhovujícím právním prostředí. Domnívám se, že je naší společnou povinností na požadavky praxe odpovídajícím způsobem reagovat tak, aby nedocházelo ke zneužívání nedostatečné právní úpravy," řekl Martínek.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 4. 11 2005,