Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Postupné uvolňování nájemného začne v ...

Postupné uvolňování nájemného začne v lednu 2007, potrvá čtyři roky

08.01.2009: Nájemnéy se mělo poprvé zvýšit od 1. ledna 2007. Deregulace nájemného by měla být rozložena do čtyř let tak, aby skončila v závěru roku 2010. Nájemné by vždy vzrostlo k 1. lednu. Tento návrh dnes podpořil poslanecký klub ČSSD.

"Jde o všeobecný kompromis, na kterém jsme se dohodli. Pokud by úplně všichni pronajímatelé využili maximálního limitu zvýšení, který závisí na konkrétním bytě v konkrétní lokalitě, zvyšovalo by se průměrné nájemné o cca 14 % ročně," řekl ministr Radko Martínek. Je tedy pravděpodobné, že ve sněmovně má tento návrh v tuto chvíli největší šanci na úspěch.

Podle statistiky rodinných účtů Českého statistického úřadu je představuje čisté nájemné v nájemních bytech (nedružstevních) v roce 2005 v průměru 1 553 Kč měsíčně (což je 7,7 % z čistého příjmu domácnosti); po 1. lednu 2007 by to tedy představovalo 1 770 Kč v průměru za nedružstevní nájemní sektor v České republice. Dolní komora má zákon o nájemném projednávat ještě na této schůzi - ve druhém čtení 6. prosince, zřejmě v polovině prosince pak bude závěrečné schvalování.

Vládní návrh zákona o nájemném, který vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, původně počítalo s růstem nájmů od 1. října 2006 do roku 2012 v průměru o 9,3 procenta ročně.

Součástí dohodnutých změn je i dílčí novela občanského zákoníku, která počítá s tím, že pronajímatel by mohl i bez přivolení soudu dát nájemníkovi výpověď, avšak pouze v těch případech, kdy je důvod k výpovědi na straně nájemce. Jedná se např. o porušování dobrých mravů v domě, neplacení nájemného či dalších úhrad spojených s užíváním bytu, popř. skutečnost, že nájemník má dva či více bytů nebo předmětný byt neužívá vůbec. Nájemník by se pak mohl bránit žalobou, kterou by měl podat do dvou měsíců od doručení výpovědi a která by měla odkladný účinek až do pravomocného rozhodnutí soudu. U všech ostatních důvodů bude musel i nadále žádat pronajímatel o souhlas s výpovědí soud.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 29. 11 2005, Martin Opatrný