Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Pilotní projekt Ministerstva pro místní ...

Pilotní projekt Ministerstva pro místní rozvoj ČR podpoří cestovní ruch v Pardubickém kraji

09.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism zpracovalo komplexní projekt na podporu domácího cestovního ruchu. Ten přijel třetí říjnový den představit představitelům Pardubického kraje, zástupcům turistických oblastí i novinářům ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek. Pardubický kraj byl totiž vybrán jako jeden z pilotních a připraveno je pro něj téměř 40 milionů korun.

"Ministerstvo pro místní rozvoj vybralo do projektu čtyři kraje - Ústecký, Moravskoslezský, Pardubický a kraj Vysočinu. Tyto sice v turistické návštěvnosti zaostávají, ale mají velký rozvojový potenciál. Klíčovým krokem je vytvoření systému vzdělávání, který povede k podpoře růstu cestovního ruchu v ČR. Je to nutný předpoklad pro dobré využití infrastruktury a potenciálu regionů, jenž se bez služeb odpovídající kvality neobejde. Jde o skutečné nastavení systému, který ve své konečné fázi opravdu změní úroveň služeb v cestovním ruchu v naší republice. Jedná se o dlouhodobý proces v trvání 3 až 5 let," řekl ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek.

Projekt zahrnuje systematickou součinnost s kraji a souběžnou komunikační kampaň zacílenou na občany České republiky. Jeho cílem je rozšíření obchodního potenciálu v regionech a podpora zaměstnanosti v krajích prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu.

Doprovodná komunikační akce má za cíl zvýšit povědomí o výhodách tuzemského cestovního ruchu a prezentovat známé, ale především méně obvyklé turistické lokality na území ČR.

Projekt se má týkat především vzdělávání v destinačním managementu, na které je připravena pro Pardubický kraj částka 40 milionů korun. (Pro čtyři kraje činí částka celkem 250 milionů korun). Počítá se i s grantovými schématy, která by měla podpořit rozvoj turistického ruchu, přípravu turistických produktů a společně tak přilákat do kraje více turistů. "Očekáváme zde kooperaci s kraji, právě ty samy určí priority, potřeby a způsoby řešení problematiky cestovního ruchu," dodal ministr.

"Těší mne iniciativa ministerstva, netěší mne však důvody, pro které se tak děje. Pardubický kraj patří k regionům s nižší návštěvností a my se snažíme tuto skutečnost napravit. Především zlepšujeme infrastrukturu, a to jak dopravní, tak i "obslužnou". Míním tím např. značení památek, zlepšení služeb v pohostinství či zkvalitňování služeb informačních center," řekl hejtman Pardubického kraje, Michal Rabas.

Hlavní podzimní soutěží pro občany ČR je akce s názvem "Podzim ve výškách". Ta probíhá od 17. 9. 2005 do 30. 11. 2005 a jejím cílem jsou návštěvy vybraných rozhleden. Pro vítěze je připravena týdenní rodinná dovolená v hodnotě 40 tisíc korun. Více na www.kudyznudy.cz    .

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Složka multimedií