Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Národní výběrová komise SROP vybrala 11 ...

Národní výběrová komise SROP vybrala 11 nejlepších projektů

08.01.2009: Třetí listopadový den letošního roku zasedla Národní výběrová komise Společného regionálního operačního programu. Jejím cílem bylo rozhodnout, které projekty obdrží finanční dotace. Ke spolufinancování vybrala projekty na podporu nadregionálních služeb a infrastruktury cestovního ruchu.

Výběrová komise posuzovala 28 projektů na podporu nadregionálních služeb cestovního ruchu a 37 na rozvoj infrastruktury. V prvním podpopatření zvítězilo 6 projektů v celkové výši 112 milionů korun, ve druhém pět projektů za 345 milionů korun. Ze zdrojů Evropského regionálního rozvojového fondu a státního rozpočtu se dohromady rozdělí mezi vítěze 457 milionů korun. Národní výběrová komise zasedá vždy na základě výzvy. Další zasedání členů komise - zástupců ministerstev (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR), institucí (Svaz obchodu a cestovního ruchu, Národní federace hotelů a restaurací, Hospodářská komora, CzechTourism, Svaz měst a obcí, Centrum pro regionální rozvoj) a zástupců regionů soudržnosti se uskuteční až v příštím programovacím období 2007 - 2013.

Projekty podpořené Národní výběrovou komisí - Podopatření 4.1.1

Pořadí Žadatel Název projektu
1. CzechTourism Mediální podpora domácího cestovního ruchu
2. České dědictví UNESCO "Vítejte v ČR - zemi památek UNESCO, rozvoj marketingu ČDU"
3. Občanské sdružení SK OMT Pardubice Ironman Czech
4. CzechTourism Začlenění ČR do mezinárodních struktur golfové turistiky a propagace nových regionálních destinací v ČR
5. Svazek obcí mikroregionu Bratronice Venkovské regiony ČR aneb propagace a prezentace našeho venkova
6. HO.RE.KA ČR Tvorba a distribuce Katalogu služeb členů sdružení HO.RE.KA

Projekty podpořené Národní výběrovou komisí - Podopatření 4.2.1

Pořadí Žadatel Název projektu Region soudržnosti
1. Statutární město Ústí nad Labem Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra českoněmeckých studií "Collegium Bohemicum" Severozápad
2. Bono Publico, o. p. s. Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku Jihovýchod
3. Město Zlaté Hory Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná ve Zlatých Horách Střední Morava
4. Region Orlicko-Třebovsko Aktivní turistika na Orlicko-Třebovsku Severovýchod
5. Město Blansko Rozšíření sportovní a ubytovací turistické infrastruktury v areálu "Sportovní ostrov Ludvíka Daňka" v Blansku, bráně Moravského krasu Jihovýchod

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 8. 11 2005, Martin Opatrný