Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Ministr vyšel vstříc obcím a prodloužil ...

Ministr vyšel vstříc obcím a prodloužil termín

08.01.2009: Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek vyšel vstříc všem zájemcům o dotační tituly. Prodloužil termín pro předložení žádostí o dotace ze všech podprogramů, které spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, do 31. ledna 2006.

"Prodloužení termínu bylo iniciováno především ze strany měst a obcí, které měly obavy, že původní termín jim neumožní odevzdat dostatečně kvalitně zpracované žádosti. Prodloužením termínu bych rád podpořil větší počet bezchybně zpracovaných žádostí o dotace," řekl ministr Martínek.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo dotační programy pro rok 2006 v celkové předpokládané výši 1,992 mld. korun. Programy jsou rozděleny do tří základních oblastí: podpora cestovního ruchu, podpora regionálního rozvoje a podpora bydlení.

Finanční prostředky na dotace plynou z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Výše dotací je v závislosti na programu a subjektu stanovena na maximální hranici pohybující se mezi 50% - 85% celkových nákladů akce; v některých případech až 100% nákladů.

U některých dotačních programů je dána konkrétní maximální finanční částka, kterou dotace nemůže převýšit. Příjemcem dotace může být v závislosti na programu buď obec nebo fyzická či právnická osoba.

Zájemci o dotace mohou doručit své projekty na Ministerstvo pro místní rozvoj v období od 31. října 2005 do 31. ledna 2006 (původní termín byl 13. ledna 2006). Přehled dotačních titulů, podmínky a pokyny pro žadatele včetně průvodců pro vyplnění žádostí, jsou veřejně dostupné na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj: www.mmr.cz v sekci "Dotace". Kromě brzkého vyhlášení dotačních programů je velmi významným přínosem i snaha ministerstva o zjednodušení požadavků na žadatele a zejména pak zavedení opravné lhůty k nápravě formálních vad žádostí.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 14. 12 2005, Martin Opatrný