Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Ministr Martínek představil osobně ...

Ministr Martínek představil osobně hejtmanům krajů projekt na podporu domácího cestovního ruchu

09.01.2009: Pátého zasedání Rady Asociace krajů, které proběhlo v pátek 9. září 2005, se kromě 9 hejtmanů a primátora hlavního města Prahy účastnil jako host také ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Ten přijel přítomným osobně představit komplexní projekt na podporu domácího cestovního ruchu.

Ministr pro místní rozvoj Radko Martínek a ředitel agentury CzechTourism Rostislav Vondruška představili hejtmanům projekt na podporu domácího cestovního ruchu, který o den dříve prezentovali médiím. "Projekt zahrnuje systematickou součinnost s kraji a souběžnou komunikační kampaň zacílenou na občany České republiky. Jeho cílem je rozšíření obchodního potenciálu v regionech a podpora zaměstnanosti v krajích prostřednictvím rozvoje cestovního ruchu. Doprovodná komunikační akce má za cíl zvýšit povědomí o výhodách tuzemského cestovního ruchu a prezentovat známé, ale především méně obvyklé turistické lokality na území ČR. Nejedná se o jednorázovou akci, jde o skutečné nastavení systému, který ve své konečné fázi opravdu změní úroveň služeb v cestovním ruchu v naší republice," řekl ministr Martínek. Na podporu domácího cestovního ruchu je vyčleněno 150 milionů korun a 250 milionů z prostředků EU na podporu vzdělávání v oblasti cestovního ruchu.

Ministr dále hovořil také o nové podobě veletrhu Regiontour v Brně. V rámci diskuse členové Rady vyslovili požadavek, aby ve vládní koncepci cestovního ruchu byla jasněji vymezena pozice krajů a ministerstva.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 15. 09 2005, Martin Opatrný