Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Ministr Martínek pokřtil příručku pro ...

Ministr Martínek pokřtil příručku pro starosty

09.01.2009: Ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek, dnes pokřtil společně se Zdeňkem Trávníčkem, vedoucím autorského kolektivu, Příručku pro starosty venkovských obcí. Ta byla vydána odborem regionálního rozvoje ministerstva a distribuována do všech obcí České republiky.

Příručka pro starosty venkovských obcí byla vytvořena k podpoře rozhodování na úrovni regionálních a místních samospráv. "Tato publikace je jedním z příspěvků, který by měl starostům a zastupitelům obcí pomoci orientovat se ve složité situaci při spravování obcí a napomoci jim při řešení často komplikovaných rozhodovacích situací," řekl ministr Martínek.

Jedná se o soubor častých i méně častých rozhodovacích situací s návodem na jejich řešení a s odpovídající informační podporou. Příručka je určena především starostům a členům zastupitelstev, ale i občanům zejména menších obcí, ve kterých nejsou při obecních úřadech odborné útvary a při tom na této úrovni existuje množství důležitých rozhodování mnohdy s právním nebo finančním dopadem.

"Formální zpracování je založeno na množině tabulek opatřených návodem k práci a rozdělených dle oborů. Tabulky jsou prezentovány buď v tištěné knižní podobě nebo na přiloženém CD-R. V souladu s posláním příručky jsou tabulky členěny do pěti oborů: územní samospráva, financování obcí, rozhodování na úrovni obce, statistika pro venkov a informační podpora rozhodování," přiblížil Zdeněk Trávníček.

První vydání Příručky pro starosty venkovských obcí je výsledkem řešení širokého autorského kolektivu při podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR, odboru regionálního rozvoje. Autorský kolektiv předpokládá další rozšiřování informačních zdrojů a aktualizaci informací stávajících.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 15. 09 2005, Martin Opatrný