Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Ministr Martínek: Regenerací ohrožených ...

Ministr Martínek: Regenerací ohrožených částí měst se dá účinně předejít vzniku ghett

09.01.2009: Šest zemí vyvíjí společné úsilí o evropské zdroje na regeneraci bytových domů Třiadvacátý zářijový den se v Budapešti sešli ministři celkem šesti evropských zemí - "Visegrádské čtyřky" a dvou kandidátských zemí - ke společnému podpisu komuniké. To se týkalo snahy získat v programovém období 2007-2013 z evropských fondů prostředky na regeneraci zchátralých bytových domů. Českou republiku zastupoval ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek.

Ministři České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska, Bulharska a Rumunska, odpovědní ve svých vládách za bytovou politiku, se na svém pracovním jednání shodli, že bydlení přispívá k zásadním cílům Evropské unie uvedených v Lisabonské strategii a že nízká energetická účinnost bytových domů i další problémy panelových sídlišť jsou v některých oblastech nových členských zemí EU střední a východní Evropy obzvláště naléhavé.

"Přijali jsme proto komuniké, v němž zcela konkrétně navrhujeme, jak by měly být formulovány příslušné texty upravující podmínky financování ze Strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. Došli jsme k závěru, že vymezení předmětu podpory jako "panelové sídliště" ani vymezení "sociálního bydlení" neodpovídají situaci ve všech zemích. Byl proto přijat takový text, který umožňuje, aby si každá země definovala nejzchátralejší městské oblasti a v tomto smyslu také zaměřila prostředky na revitalizaci bytových domů v rámci intervencí do širší obnovy města," komentoval ministr Martínek.

Ministři také vyjádřili nesouhlas s návrhy přijatými Evropským parlamentem a zaměřenými pouze na opatření v oblasti energetické úspornosti bytových domů, protože každá úzce zaměřená definice vylučuje některé závažné problémy, jako jsou např. zchátralé domy ve vnitřním městě, kde úspora energií není tím hlavním problémem. Ministři zdůraznili, že význam podpory regenerace bytových domů by měl být zmíněn ve všech strategických dokumentech, protože zlepšování kvality bydlení přispívá, kromě jiného, k flexibilnějšímu trhu práce. Z těchto důvodů by měla být renovace bydlení považována za důležitou otázku jak v Národním Strategickém Referenčním Rámci a v Národní Lisabonské Strategii, tak v Národním Rozvojovém Plánu.

Pro zvýšení odborné úrovně spolupráce při naplňování uvedených cílů se přítomní rozhodli založit stálou pracovní skupinu expertů pro bydlení a rozvoj měst. Náplní této pracovní skupiny bude trvalá odborná spolupráce a pravidelné výměny námětů týkajících se místních, regionálních, národních i evropských otázek v oblasti bytové politiky a rozvoje měst. Prvním úkolem nově ustavené pracovní skupiny je projednat, ještě do konce měsíce září, schválené návrhy v podepsaném komuniké se zástupci Evropské komise i se zástupci Velké Británie, která nyní předsedá Evropské unii.

"Vzhledem k tomu, že pro některé staré členské země EU není otázka regenerace bytových domů problémem stejně naléhavým jako pro šest zemí střední a východní Evropy, nebude vyjednávání o budoucím otevření evropských fondů rozhodně jednoduché. Protože však v panelových sídlištích bydlí téměř třetina všech českých občanů, budu spolu se svými dalšími pěti kolegy z ostatních středoevropských a východoevropských zemí usilovat o to, aby i ostatní země uznaly, že regenerací ohrožených částí měst se dá účinně předejít vzniku ghett se všemi negativními sociálními i ekonomickými důsledky. A že je to proto i "evropský" cíl, na jehož plnění by měly přispět "evropské" peníze," řekl Radko Martínek.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 24. 10 2005, Martin Opatrný

Soubory ke stažení