Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Ministerstvo vyhlásilo dotační tituly ...

Ministerstvo vyhlásilo dotační tituly pro rok 2006

08.01.2009: Od posledního říjnového dne je aktualizován Přehled programů rozvoje v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Pozornost byla věnována regionální politice, bytové problematice, cestovnímu ruchu i dalším oblastem v gesci ministerstva.

"Díky dotačním titulům můžeme pomáhat rozvoji hospodářsky slabých regionů, obcím, ale i podnikatelům nebo lidem, kteří řeší svou bytovou situaci. Škála podpor je velmi široká, ale jedině centrální instituce jakou je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR může ve spolupráci s kraji ale i občany tuto pomoc účelně usměrnit a zabezpečit tak efektivní využívání tolik potřebné finanční pomoci," okomentoval vyhlášení dotačních titulů na příští rok ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Přehled nově vyhlášených dotačních titulů je veřejně dostupný na internetových stránkách ministerstva na: www.mmr.cz v sekci Dotace.

"Rádi bychom rovněž co nejvíce ulehčili starostům orientaci v dotačních titulech a přiblížili jim celou problematiku podávání žádostí, aby mohli snáze získat peníze na své projekty. Pořádáme proto pro ně nebo pro vybrané pracovníky zdarma dvoudenní školení," uvedl dále Martínek.

Každá část školení se bude skládat z obecné charakteristiky programu, jeho podrobného popisu, příkladů úspěšných i neúspěšných projektů a příkladů vyplnění formuláře, včetně upozornění na nejčastější chyby při vyplňování. Podklady ke školení jsou také na internetových stránkách ministerstva www.mmr.cz v sekci Tiskové zprávy.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 31. 10 2005, Martin Opatrný