Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Ministerstvo a podnikatelé chtějí ...

Ministerstvo a podnikatelé chtějí zjednodušit administrativu, zrychlit procedury a usnadnit orientac

08.01.2009: Účastníci konference "Strukturální fondy dnes a zítra" projednali stav příprav na další programovací období

Současný stav přípravy operačních programů na programovací období 2007 - 2013 projednali účastníci konference "Strukturální fondy dnes a zítra" v Praze, kterou pod osobní záštitou ministra pro místní rozvoj, Radko Martínka, uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Smyslem bylo prohloubit dialog mezi ministerstvy, podnikateli a dalšími zainteresovanými subjekty a zprostředkovat náměty a připomínky podnikatelské sféry státní správě.

"Lze říci, že podnikatelská sféra deklaruje potřebu základních systémových změn na úrovni řídicích orgánů a implementačních agentur," řekl Pavel Štorkán, člen správní rady Institutu Svazu průmyslu ČR. "Ministerstvo pro místní rozvoj se shoduje s podnikatelskou veřejností na potřebě zjednodušení administrativního systému, zrychlení administrativních procedur
a informačních toků a snazší orientaci žadatelů z řad malých a středních podnikatelů v programech financovaných z fondů EU," uvedl Jiří Patočka, náměstek ministra pro místní rozvoj pověřený řízením sekce regionální politiky.

Dle současného nastavení operačních programů EU byly zřízeny z řad členů Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory a dalších odborníků "návrhové komise". Ve svých závěrech zobecnily zkušenosti, návrhy a připomínky z pěti diskusních fór z Infoklubu zřízeného Svazem průmyslu a z řad široké odborné veřejnosti. Na těchto základech vznikla doporučení a pracovní teze pro jednání konference.

Ve dvou případech komise podpořily návrhy na systémové změny týkající se vzniku samostatných Operačních programů: "Vzdělávání" a "Výzkum, vývoj, inovace", které by byly v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a "Zaměstnanost" patřící do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V rámci sbližování stanovisek pak Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, další zaměstnavatelské svazy a jednotlivé resorty deklarovaly společný zájem na spolupráci. Jejím cílem je maximálně zefektivnit čerpání z fondů EU pro zvýšení konkurenceschopnosti a zabezpečení udržitelného rozvoje podnikatelských subjektů.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 9. 12 2005, Martin Opatrný