Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Ministerstvo a kraje se dohodly, že ...

Ministerstvo a kraje se dohodly, že budou v nadcházejícím období prosazovat sedm regionálních operač

09.01.2009: Ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek, dnes jednal v Lánech u Prahy s hejtmany krajů České republiky a s jejich zástupci. Společnými diskutovanými tématy byla příprava České republiky na čerpání prostředků v rámci politiky hospodářské soudržnosti v období 2007 - 2013, dále tvorba Národního rozvojového plánu a Národního strategického referenčního rámce a také výsledky činnosti Řídícího a koordinačního výboru a jeho pracovních skupin.

Závěry z jednání:

  1. Kraje berou na vědomí materiály předložené MMR ČR a berou na vědomí výhody a nevýhody řešení předložených variant. V této souvislosti MF ČR upozornilo na rizika spojená s velkým množstvím operačních programů.
  2. Kraje berou na vědomí strukturu regionálních operačních programů (ROP) navrženou MMR ČR, přičemž trvají na variantě ROP řízených na úrovni regionu soudržnosti a Integrovaný operační program (IOP) na úrovni MMR ČR.
  3. Ministerstvo a kraje se dohodly na tom, že budou v dalších jednáních pro nadcházející programovací období EU prosazovat ve struktuře operačních programů 7 regionálních operačních programů (ROP).
  4. Kraje poskytnou vládě součinnost při přípravě nezbytných legislativních změn potřebných pro zabezpečení ROP.
  5. Kraje budou spolupracovat s MMR ČR na kvantifikaci prostředků nezbytných k zajištění administrativy a řízení ROP.
  6. Kraje upozorňují na minimální prostředky z vlastních rozpočtů na spolufinancování a požadují zajištění spolufinancování ze státního rozpočtu.
  7. Kraje berou na vědomí 1. přepracovaný návrh Strategie regionálního rozvoje s připomínkami k řešení regionálních disparit. MMR ČR bude spolupracovat s Asociací krajů ČR na jejím dopracování.
  8. Kraje berou na vědomí informaci o současné situace v čerpání finančních prostředků z JPD2 a SROP.

Soubory ke stažení