Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > MMR a SFRB budou podporovat bydlení společně

MMR a SFRB budou podporovat bydlení společně

08.01.2009: Současně s dotačními programy MMR jsou pro příští rok připravovány programy podpory bydlení z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.

V roce 2006 bude SFRB realizovat:

a) dosavadní programy:

  • dotace obcím na výstavbu nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby (v objemu 1 400 mil. Kč)
  • úrokové dotace ke splácení úvěrů na opravy a rekonstrukce panelových bytových domů (v objemu 400 mil. Kč)
  • úvěry obcím na opravy a modernizace bytového fondu (v objemu 300 mil. Kč)
  • úvěry mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bytu (v objemu 1 370 mil. Kč)

Podmínky pro podání žádosti a poskytnutí podpory u těchto programů jsou uvedeny na webových stránkách Fondu: www.sfrb.cz    .

b) nově připravované programy:

  • dotace a úvěry družstvům na výstavbu družstevních nájemních bytů (v objemu 1 200 mil. Kč)
  • dotace neziskovým investorům na výstavbu nájemních bytů (v objemu 100 mil. Kč)
  • dotace na vybrané opravy závažných poruch panelových bytových domů (v objemu 400 mil. Kč)
  • úvěry mladým lidem na modernizace bytů (v objemu 1 000 mil. Kč).

Podmínky pro podání žádosti a poskytnutí podpory u těchto nových programů budou zveřejněny na webových stránkách Fondu www.sfrb.cz     v blízkých týdnech, jakmile budou vládou přijata příslušná nařízení vlády.

Uvedené objemy finančních prostředků u jednotlivých podpůrných titulů platí pouze za předpokladu, že Poslanecká sněmovna schválí vládní návrh rozpočtu Fondu na rok 2006.

Jan Wagner
ředitel SFRB

upraveno dne: 4. 11 2005,