Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Kdo chce vyhrát titul Vesnice roku, musí ...

Kdo chce vyhrát titul Vesnice roku, musí držet pospolu

08.01.2009: Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen v soutěži Vesnice roku 2005 proběhlo poslední říjnový den za účasti významných osobností v jihomoravských Bořeticích. Tato obec letos obsadila zlatou příčku a čeká ji evropské kolo. Druhé místo získala obec Petřvald, vítěz krajského kola v Moravskoslezském kraji a bronzová pozice patří obci Šárovcova Lhota, která byla nominována za Královéhradecký kraj. Všem oceněným přijel osobně pogratulovat také ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek.

Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlásilo v letošním roce již 11. ročník této soutěže. Ta napomáhá propagovat obnovu venkova a současně přináší řadu příkladů dobré praxe, které inspirují další obce k realizaci vlastních programů obnovy.

"Pro příští rok připravujeme ve spolupráci s vyhlašovateli úpravu soutěže a to především v systému hodnocení okresních kol, která bychom rádi zjednodušili. Ten, kdo chce vyhrát, musí držet pospolu. Důležitý je nejenom celkový vzhled obce, ale také třeba práce s mládeží, snaha povzbudit obyvatele k aktivní účasti na obnově a rozvoji své obce a především mezilidské vztahy," řekl ministr.

Martínek dnes v Bořeticích také zdůraznil, že se velmi dobře chovají k obcím kraje, které jim poskytují další dotace ze svých rozpočtů. Program obnovy venkova žije, rozrůstá se a ministerstvo ho prý hodlá podporovat i v dalších letech.

"Rád bych poblahopřál nejenom vítězným obcím, ale všem. Vyhráli totiž všichni, protože každý, kdo se do této soutěže přihlásil, musel pro svoji obec něco udělat. Obci Bořetice přeji, aby celý rok nesla onu zlatou korunu důstojně a dalšímu nástupci ji předávala ještě lesklejší. A vzhledem k tomu, že Bořetice čeká společně s loňským vítězem, obcí Kovářov, evropské kolo soutěže, přeji oběma, aby uspěli co nejlépe," řekl ministr Martínek.

Oficiální vyhlášení pravidel soutěže pro rok 2005 proběhlo dne 10. března 2005 na akci Den malých obcí, kde byly slavnostně podepsány Podmínky soutěže zástupci všech hlavních vyhlašovatelů. Příjem přihlášek do soutěže byl ukončen 16. května 2005 a bylo přijato celkem 263 přihlášek z 13 krajů ČR. V každém kraji byla stanovena krajská hodnotitelská komise, která vybrala jednoho vítěze, který postoupil do celostátního kola. Dále mohla komise udělit po jednom z následujících ocenění: modrou stuhu - za společenský život, bílou stuhu - za činnost mládeže, zelenou stuhu - za péči o zeleň a životní prostředí.

Kromě těchto ocenění mohla krajská komise udělit: diplom za vzorné vedení obecní knihovny, diplom za vzorné vedení kroniky, diplom za rozvíjení lidových tradic, diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena).

Podrobné informace o soutěži a výsledky krajských kol naleznete na následujících stránkách: www.mmr.cz, www.isu.cz    , www.vesniceroku.obce.cz    

Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova (SPOV), Svaz měst a obcí ČR (SMO), Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Spolupracující úřady a organizace jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR