Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Horská služba je díky transformaci včas ...

Horská služba je díky transformaci včas a kvalitně připravena na zimní sezónu 2005/2006

08.01.2009: Horská služba ČR je od roku konce roku 2004 obecně prospěšnou společností, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Rok 2005 byl tedy prvním rokem, který umožnil Horské službě ČR, o.p.s., fungovat s kvalitnějším a efektivnějším financováním.

V roce 2005 byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR přidělena Horské službě ČR, o.p.s. neinvestiční dotace ve výši 111 milionů korun. Její celkový rozpočet byl v roce 2005 123 milionů korun, z toho 12,5 milionů korun bylo poskytnuto Horskou službou (HS) z vlastních příjmů. Z celkových finančních prostředků byl hrazen provoz, nákupy a opravy nemovitostí. Především byla částečně obnovena dopravní technika, obměněno osm víceúčelových záchranných vozidel, 16 sněžných skútrů a pět přívěsů za vozidla na přepravu materiálu. Investice do oprav a úprav stanic Horské služby vedly především ke zlepšení jejich užitných vlastností a snížení tepelných ztrát. Část prostředků směřovala na každoroční obnovu záchranné techniky v podobě svozných prostředků, radiostanic, zdravotnického materiálu (vakuové dlahy, obvazy) a v neposlední řadě na potřebné pracovní a ochranné prostředky, mezi které mj. patří lyže, boty a oblečení. Oproti předchozím rokům směřovaly finanční prostředky do Horské služby pouze z jednoho zdroje (MMR ČR) a to také zjednodušilo zadávání a zrychlilo realizaci výběrových řízení a dodávek. Rozpočet byl také oproti roku 2004 navýšen o 23 milionů Kč.

"Díky tomu, že jsme již začátkem roku znali výši finančních prostředků, kterými bude Horská služba v roce 2005 disponovat, bylo možné zabezpečit kvalitní a včasnou přípravu na nadcházející zimní sezónu," uvedl Jiří Brožek, náčelník Horské služby. "Jsme tedy plně připraveni," doplnil.

"Celkový rozpočet Horské služby na rok 2006 činí 120,5 milionů korun. Ministerstvo poskytne dotace ve výši 110 milionů a Horská služba předpokládá vynaložení 10,5 milionů z vlastních zdrojů. Tato částka pokrývá plně provoz a zajištění jejího řádného chodu v roce 2006," uvedl ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek. "Jsem velice rád, že se nové postavení Horské služby v praxi skutečně osvědčilo a zjednodušilo její řídicí práci, takže se mohla více soustředit na své hlavní úkoly," doplnil Martínek.

Finanční prostředky plně pokrývají provoz HS, nicméně se bohužel stále nedostává finančních prostředků pro opravy a výstavby nových stanic a jejich vybavení. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR proto v současné době jedná o navýšení investiční dotace.

Finanční prostředky spravuje ústředí Horské služby ČR, o.p.s. Ty jsou pak rozdělovány dle potřeby mezi sedm oblastních poboček a to na základě rozpočtu schváleného Správní radou HS, které předsedá ministr Radko Martínek. Vedle zabezpečení finančních prostředků je dalším úkolem práce na vytvoření zákonného rámce pro činnost HS a otázka právního postavení Horské služby.

Horská služba o.p.s. má ústředí ve Špindlerově Mlýně, kterému podléhá sedm oblastí HS: Krkonoše, Jizerské hory, Krušné hory, Šumava, Beskydy, Jeseníky a Orlické hory. V současné době má Horská služba 61 zaměstnanců - záchranářů a šest administrativních pracovníků. Na začátku nové zimní sezóny pak přijímá přibližně 40 sezónních pracovníků. Pro služby a mimořádné události jsou ještě doplňováni dobrovolníky z občanského sdružení Horská služba České republiky. Všichni zaměstnanci i dobrovolníci Horské služby absolvovali řadu školení a mezinárodních cvičení a mají složeny speciální záchranářské zkoušky. Horská služba má také 45 speciálně vyškolených leteckých záchranářů, kteří se podílí na zásazích v obtížných a časově náročných podmínkách v horách při transportu vážně zraněných. Letecká služba je pro HS zajišťována Policií ČR, AČR a soukromou leteckou záchrannou službou. Horská služba má dále devět speciálně cvičených psů. Ti jsou prioritně určeni pro nasazení v lavinách. Jsou ale využíváni i pro pátrání v terénu a účastní se mezinárodních misí dle požadavků IZS.

Horská služba zasahovala od prosince 2004 k dnešnímu dni u celkem 7581 úrazů, z nich většina 6057 úrazů připadala na zimu a zbylých 507 na léto. Tato čísla představují 15% nárůst úrazovosti v zimní sezóně a 20% nárůst v letní sezóně.

"Očekáváme, že i letošní zimní sezónu počet úrazů dále stoupne. Je to dáno zvyšujícím se počtem návštěvníků hor a dalším rozvojem lyžařských areálů. Od nadcházející zimní sezóny budou pracovníci HS, kteří jsou ve službě, označeni jmenovkami a při pohybu na sjezdových tratích budou povinně používat ochranné přilby. Nově budou mít i identifikační karty. Čeká je též nové zimní oblečení v tradičních barvách (kombinace červené, černé, modré a bílé), které doplní pravidelnou postupnou obměnu výstroje," řekl Jiří Brožek.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR