Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Fond bydlení vydá v roce 2006 na ...

Fond bydlení vydá v roce 2006 na programy více peněz

09.01.2009: Vláda na svém dnešním jednání souhlasila s návrhem rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2006 a pověřila předsedu vlády, aby ho předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k jejímu schválení. Zároveň uložila ministru pro místní rozvoj, Radko Martínkovi, který návrh dnes předkládal, odůvodnit jej poslancům.

Návrh rozpočtu na rok 2006 předpokládá celkové výdaje ve výši 6 445 mil. Kč, tedy cca o 50 % více než v roce 2005.

Struktura rozpočtu

Nejdůležitější dosavadní tituly:

  • dotace obcím na výstavbu nájemních bytů 1 400 mil. Kč
  • dotace k úrokům na podporu oprav panelových domů 400 mil. Kč
  • úvěry obcím na opravy a modernizace 300 mil. Kč
  • úvěry mladým lidem na výstavbu a pořízení bytu 1 370 mil. Kč

Nové tituly:

  • podpora výstavby družstevních bytů /dotace a úvěr/ 1 200 mil. Kč
  • podpora neziskových forem bydlení 100 mil. Kč
  • úvěry mladým lidem na modernizace bytů 1 000 mil. Kč

V čem se liší od loňského?

O 50 % vyšší objem výdajů na podpory investic do bydlení, převažují návratné nástroje (úvěry), přímé nenávratné dotace představují jen 38 % výdajů, to je další krok k přechodu na revolvingový systém hospodaření Fondu předpokládaný do budoucna programovým prohlášením vlády, podpora investic v podstatně větší míře soukromým subjektům a již méně obcím.

Příjmy fondu by v příštím roce měly dosáhnout 647 milionů korun po letošních 1,48 miliardy Kč. V návrhu se nepočítá s dotacemi ze státního rozpočtu a s prostředky z Fondu národního majetku. Příjmy tak fond získá ze splátek a úroků z poskytnutých úvěrů a z výnosů z vlastního jmění. Spolu s prostředky z letošního roku by příjmy fondu měly v příštím roce dosáhnout 14,33 miliardy korun.

Státní fond rozvoje bydlení vznikl 21. července 2000 a je samostatnou právnickou osobou.

Je jedním z důležitých nástrojů realizace státní bytové politiky. Jeho úkolem je vytvářet, akumulovat a navyšovat dlouhodobé finanční zdroje určené na podporu bydlení, především v oblastech:

  • podpory výstavby nových bytů, a to bytů nájemních i bytů ve vlastnictví družstevním a osobním
  • podpory oprav, modernizace a rekonstrukce stávajících domů.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 4. 10 2005