Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Zákon o podpoře výstavby družstevních ...

Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů jde do Sněmovny

07.01.2009: Vláda dnes schválila návrh Zákona o podpoře výstavby družstevních bytů předložený ministrem Paroubkem. V nejbližší době se jím proto bude zabývat Poslanecká sněmovna - možná už na své říjnové schůzi.

"Po dlouhých 14 letech se podařilo nalézt shodu nad normou, rozšiřující dostupnost bydlení. O výstavbě levných nájemních bytů uvažovaly snad všechny vlády po roce 1989 a já si velice vážím toho, že právě nám se podařilo po marných pokusech v letech 1998 až 2000 dosáhnout nad textem tohoto zákona shody," říká ministr Jiří Paroubek.

Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů má rozšířit dostupnost bydlení doslova pro celou populaci - zejména však pro ty lidi, kteří jsou schopni se podílet na nákladech na pořízení bytu, ale jejich příjmy ještě nestačí na splácení hypoték. Při zpracování návrhu zákona vyřešil odborný tým Ministerstva pro místní rozvoj na základě dialogu s odborníky a zástupci praxe dosavadní rozpory. Navržený text (viz příloha (doc - 120,83 KB)) vymezuje pravidla, při jejichž splnění bude možno poskytnout z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení finanční pomoc stávajícím i nově vzniklým nepodnikatelským bytovým družstvům.

Přijatý návrh počítá s osobním plněním ve výši 20 procent pořizovací hodnoty bytu, nevratným státním příspěvkem ve výši 100 tisíc Kč na byt a úvěrem ve výši až 700 tisíc Kč s tříprocentní úrokovou sazbou a dobou splatnosti 20 let. Pro občana to znamená měsíční splátku přibližně 6 000 Kč včetně služeb. Pro zvýšení bezpečnosti a kontroly hospodaření družstva zmocňuje navržený zákon Ministerstvu financí vydat zvláštní právní předpis o způsobu výpočtu ekonomického nájemného. Takto vypočtené nájemné zabrání tvorbě zisku na úkor výše nákladů na bydlení.

František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj