Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Vláda schválila rozpočet Státního fondu ...

Vláda schválila rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2005

07.01.2009: Vláda schválila na svém zasedání 29.9.2004 rozpočet Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2005. Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek, který rozpočet předkládal, obhájil návrh zejména v kapitole výdaje v navrženém znění.

Oproti návrhu došlo pouze ke zkrácení mimořádného příjmu z FNM.

Schválené výdaje pro rok 2005 v mil. Kč

 • Dotace na výstavbu nájemních bytů - 1 300
 • Dotace na výstavbu družstevních bytů - 25
 • Dotace k úrokům na splácení úvěrů na výstavbu neziskového bydlení - 200
 • Dotace k úrokům na splácení úvěrů /program PANEL/ - 600
 • Úvěry na výstavbu družstevních bytů - 175
 • Úvěry občanům na pořízení bytů /mladá manželství, domácnosti s nižšími příjmy/ - 1 500
 • Úvěry obcím na opravy a modernizace - 300
 • Výdaje na zajišťování podpor /včetně nákladů poskytnutého ručení/ - 190

Mimořádný příjem 1,3 mld. korun z FNM byl nakonec zkrácen o 300 milionů na rovnou miliardu. "Výdajová stránka rozpočtu SFRB tím ale nijak ovlivněna není," říká k tomu ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek a dodává: "Peníze plánované na podporu bydlení zejména mladých lidí v rozpočtu SFRB jsou."

Příjmem Státního fondu rozvoje bydlení mohou být převody finančních prostředků z Fondu národního majetku ČR, požadované dotace ze státního rozpočtu, příjmy z vydaných dluhopisů, výnosy z obchodů realizovaných na tuzemském kapitálovém trhu, splátky z poskytovaných úvěrů a půjček včetně příslušenství, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění, výnosy sbírek, dary a dědictví, prostředky z fondů Evropského společenství a další v úvahu přicházející příjmy.

Úkolem SFRB je vytvářet, akumulovat a navyšovat dlouhodobé finanční zdroje určené na podporu bydlení, především v oblastech:

 • podpory výstavby nových bytů, především bytů nájemních
 • podpory oprav, modernizace a rekonstrukce stávajících domů, zejména panelových
 • podpory obcím na výstavbu technické infrastruktury, zainvestování pozemků vhodných pro příští bytovou výstavbu

Státní fond rozvoje bydlení byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb. o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby, a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Státní fond rozvoje bydlení vznikl dne 21. července 2000 a je samostatnou právnickou osobou. Jeho orgány jsou výbor Státního fondu rozvoje bydlení, v jehož čele stojí ministr pro místní rozvoj, a ostatní členové jsou jmenováni vládou, dozorčí rada Státního fondu rozvoje bydlení, jejíž členové jsou voleni Poslaneckou sněmovnou, ředitel, který je jmenován ministrem pro místní rozvoj.

Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., ukládá ministru pro místní rozvoj předložit návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení vždy na každý kalendářní rok tak, aby vláda mohla požádat Poslaneckou sněmovnu o schválení návrhu současně s návrhem státního rozpočtu.

František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj