Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Stanovisko MMR k certifikaci služeb v ...

Stanovisko MMR k certifikaci služeb v cestovním ruchu

06.01.2009: Jednou z cest, jak zvyšovat kvalitu služeb v cestovním ruchu, je zavedení standardu kvality služeb a jejich následná kategorizace či certifikace.

Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto gestor sektoru cestovního ruchu, má zájem na co nejvyšší kvalitě poskytovaných služeb. V tomto úsilí úzce spolupracuje s dobrovolnými profesními sdruženími podnikatelů v cestovním ruchu. Jednou z cest, jak zvyšovat kvalitu služeb v cestovním ruchu, je zavedení standardu kvality služeb a jejich následná kategorizace či certifikace.

V současné době existuje jednotná klasifikace ubytovacích zařízení pro kategorii hotel, hotel garni, pension a motel, dále pro ubytování v soukromí, kempy a chatové osady a pro ubytovny. Iniciativa k zavedení těchto klasifikací vzešla ze strany jednotlivých profesních sdružení, která v současné době tyto certifikace realizují. Vzhledem k tomu, že takováto certifikace má smysl pouze v případě, že bude uplatňována celostátně, byla certifikace služeb zahrnuta do Státní koncepce politiky cestovního ruchu a MMR převzalo záštitu nad tímto projektem. Rozhodující roli by v uvažované kategorizaci restauračních zařízení hrála profesní sdružení, ale také sdružení spotřebitelů.

Je nutné zdůraznit, že dnes uplatňované certifikace nejsou povinné a je pouze na rozhodnutí samotného provozovatele, zda má či nemá zájem o udělení certifikátu. Nelze v této souvislosti tedy hovořit o další nadbytečné státní regulaci podnikání. Samotná certifikace vede k nárůstu kvality poskytovaných služeb, ke zvýšení transparentnosti trhu a k větší ochraně spotřebitele.

Stejné či obdobné principy budou zachovány i v případě uvažované klasifikace restauračních zařízení. Celá tato myšlenka bude dále diskutována, neboť se zatím jedná pouze o záměr.


František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj