Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Společné memorandum o budoucí spolupráci

Společné memorandum o budoucí spolupráci

07.01.2009: Dnešního dne přijali předseda vlády České republiky Stanislav Gross a ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek představitele družstev a družstevních svazů a podepsali společné memorandum o budoucí spolupráci.

Předseda vlády uvedl, že si váží téměř stošedesátileté tradice existence družstevnictví v naší vlasti a že považuje družstva za obvyklou formu uspokojování různých potřeb obyvatelstva na principu svépomoci, vzájemné solidarity, poskytování cenově dostupných služeb. Vláda ČR již schválila návrh zákona na podporu nové výstavby družstevních bytů a přeje si, aby družstevnictví u nás mělo srovnatelné podmínky s družstevnictvím v zemích Evropské unie i jinde ve světě.

Ministr pro místní rozvoj vyjádřil očekávání, že tato podpora bude vzájemná. Dodává k tomu: "Očekávám, že družstva naváží na historické tradice a budou se více angažovat při řešení obtížných záležitostí naší společnosti, například vytváření nových pracovních míst, při pomoci drobným řemeslníkům například projektem vzniku družstev pracovních, sociálních či zdravotních."

Ministr Paroubek vyslovil uznání členům bytových družstev, kteří - přes nepříznivou legislativu první poloviny devadesátých let -jež byla na hranici ústavnosti co do vyvlastňování majetku nalezla družstva smysl své existence nejen pronajímáním bytů ve vlastnictví družstva, ale též poskytováním výhodných služeb těm členům, kteří si zvolili převod bytu do svého vlastnictví. Jiří Paroubek dodává: "Je to důkaz životnosti družstevní myšlenky, kde cílem činnosti není zisk, nýbrž poskytování služby členům." Ministerstvo pro místní rozvoj bude v rámci již založené "Bytové tripartity" věnovat mj. pozornost družstvům bytovým, aby členům těchto družstev zajistilo kvalitní a bezpečné bydlení. Jedním z předpokladů je též kvalitní právní rámec pro jejich činnost. Byla projednána konkrétní opatření vedoucí k budoucí spolupráci.

"Družstevnictví, zejména bytové, pomoc potřebuje," říká Jiří Paroubek, ministr pro místní rozvoj, "ale je třeba řady korekcí právní úpravy. Například je třeba uvést do souladu úpadkové právo a zákon o vlastnictví bytů. Naše ministerstvo tyto problémy zná a řeší je. Potřebné zákony jsou již buď v parlamentu, nebo v legislativním procesu a očekáváme, že příští rok vstoupí v platnost."


František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj