Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Slavnostní vyhlášení Kovářova vesnicí ...

Slavnostní vyhlášení Kovářova vesnicí roku v Programu obnovy venkova

06.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek dnes předal v jihočeském Kovářově ocenění vítězné Vesnici roku. Letos již podesáté vybralo Ministerstvo pro místní rozvoj vítěze v soutěži Vesnice roku 2004.

Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek dnes předal v jihočeském Kovářově ocenění vítězné Vesnici roku. Letos již podesáté vybralo Ministerstvo pro místní rozvoj vítěze v soutěži Vesnice roku 2004, která je součástí Programu rozvoje venkova. Tato motivační soutěž si dává za cíl povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji jejich okolí a regionu, prokázat široké veřejnosti význam venkova a poukázat na rozmanitost programů podporujících rozvoj venkova.

"Chci využít zkušeností z Programu obnovy venkova a počínaje příštím rokem zahájit jeho volné pokračování s orientací na děti a mládež," řekl ministr Paroubek při slavnostním setkání se zástupci Kovářova. Podle principu komunitního plánování by děti a mládež
v neformálních skupinách nebo v rámci školy či existujících organizacích společně diskutovaly a vybíraly vhodné akce obnovy vesnice, projekčně je připravovaly nebo se
na jejich přípravě aktivně podílely a také je realizovaly. "Podmínkou bude dohoda s obcí, jejichž prostřednictvím budeme takové projekty podporovat. Jsem přesvědčen, že se taková orientace programu setká s úspěchem," dodal ministr Jiří Paroubek.


František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj


Doplňkové informace:

Obec Kovářov se zúčastnila soutěže již pošesté. K programu obnovy venkova se přihlásila v roce 1994. První písemná zmínka o Kovářovu je z roku 1220. Nejstarší památkou Kovářova je gotický kostel Všech svatých z roku 1220 a předbořický raně gotický kostel

sv. Filipa a Jakuba pocházející z 13. stolení. Další architektonicky zajímavou budovou je stará barokní fara z roku 1739.

V současné době má Kovářov 663 obyvatel, 23 % je starších šedesáti let. Proto si obec vzala jako jednu z hlavních priorit péči o staré občany a snaží se vytvářet ucelenou síť sociálních služeb. Obyvatelé Kovářova se účastní bohatého společenského života. Jednou z tradic se stalo pořádání Jihočeského folklorního festivalu Kovářov. Obec |Kovářov sdružuje řadu spolků. Napomáhá fotbalovému oddílu, sport zde má dlouhou tradici. Život v Kovářově je velmi bohatý, viz www.kovarov.cz    

K pravidlům soutěže:

Soutěže se mohou účastnit obce nebo jejich sídla vesnického charakteru (tedy ty s méně jak 2000 obyvateli) a zároveň se účastní Programu obnovy venkova svým rozvojovým projektem nebo projekty. Vedle hlavního ocenění titulu "vesnice roku" je obcím udělováno také ocenění za společenský život, činnost mládeže a péči o zeleň a životní prostředí, další ocenění jsou udělována v oblasti kulturního života obce.

Ze strany obcí, je o soutěž každoročně projevován zájem, který vede Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu, aby i nadále iniciativy obcí touto formou podporovalo. A to i přes skutečnost, že byl Program obnovy venkova kompetenčně převeden na kraje. Hlavním důvodem je možnost objektivně posuzovat aktivit obcí z různých koutů naší země na celostátní úrovni.

Ministerstvo pro místní rozvoj už vzhledem ke své tradici považuje podporu ekonomického a sociálního rozvoje a života venkovských oblastí, kde žije velká část obyvatel České republiky, za svoji základní prioritu a poslání.

Celkem se letos do soutěže přihlásilo 238 obcí, což je oproti loňskému ročníku o 17 obcí více.

Soutěž je organizována na krajské i celostátní úrovni. Krajský vítěz postupuje do celostátního kola. Celostátní komise navštíví a vyhodnotí vítězné obce krajského kola a vítěznou obec ocení titulem Vesnice roku 2004 a dále udělí 2. a 3. místo v soutěži. V krajských kolech mohou krajské komise udělit ještě následující ocenění:

  • modrou stuhu - za společenský život,
  • bílou stuhu - za činnost mládeže,
  • zelenou stuhu - za péči o zeleň a životní prostředí.
Krajská komise udělí výše uvedená ocenění nejvýše jedné čtvrtině přihlášených obcí. Kromě těchto ocenění může komise udělit:
  • diplom za vzorné vedení obecní knihovny,
  • diplom za vzorné vedení kroniky,
  • diplom za rozvíjení lidových tradic,
  • diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena)

Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz města a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj.

Pokud obce získají ocenění v soutěži Vesnice roku, mohou požádat o finanční prostředky z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.

upraveno dne: 19. 11 2004, Jana Soukalova