Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Notifikace programů státní podpory ve ...

Notifikace programů státní podpory ve vztahu k Evropské komisi

06.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek usiluje o co nejrychlejší dokončení notifikace programů státní podpory. Poskytování veřejné podpory se totiž po vstupu ČR do Evropské unie musí řídit přísnými evropskými pravidly.
Každá státní, krajská nebo obecní podpora, není-li vyplácena přímo fyzickým osobám jako pomoc sociálního charakteru, musí být tzv. "notifikována" Evropskou komisí.


"Notifikaci upravuje řada předpisů a mechanismů, v současné době probíhá tento proces pro nově připravované programy, jako je např. podpora výstavby družstevních bytů, podpora výměny olověných rozvodů a podobně,"
komentuje notifikační problematiku ministr
pro místní rozvoj Jiří Paroubek. Rok 2005 bude prvním úplným kalendářním rokem členství České republiky v EU. "Proto také věnuji přípravě podpůrných programů pro rok 2005 mimořádnou pozornost od svých prvních dnů ve funkci ministra," doplňuje ministr Paroubek. MMR totiž zodpovídá za několik podpůrných opatření, zejména v oblasti bydlení.

"Již koncem srpna jsem si proto nechal udělat revizi této agendy a podání žádostí o notifikaci programů na příští rok, protože jsem o ní měl jen kusé informace," dodává ministr. Přísným podmínkám poskytování státní podpory v oblasti bydlení tak v současnosti odpovídají následující programy:

  • podpora výstavby nájemních bytů pro příjmově vymezené osoby, a to jak
    ze státního rozpočtu cestou MMR, tak z rozpočtu SFRB podle nařízení vlády
    č. 146/2003 Sb.;
  • podpora výstavby podporovaných bytů z kapitoly MMR;
  • podpora regenerace sídlišť podle nařízení vlády č. 494/2000 Sb.,
  • úvěry mladým lidem z prostředků SFRB podle nařízení vlády č. 97/2002 Sb.;
  • úvěry mladým rodinám z prostředků SFRB podle nového nařízení vlády č. 616/2004 Sb..

U ostatních podpůrných programů notifikace a posuzování podmínek pokračuje.
U poskytování úrokových dotací k hypotečním úvěrům podle nařízení vlády č. 249/2002 Sb. jde o formální dokončení notifikace po podrobném projednání s Evropskou komisí.
Je možné, že některé programy - zejména pro rekonstrukci panelových budov - ještě doznají určitých úprav, aby vyhovovaly podmínkám EU v oblasti veřejné podpory.

Cílem MMR je vyhlásit programy pro rok 2005 vyhlásit co nejdříve v podobě, která je plně kompatibilní s pravidly Evropské unie. "Programy, které s pravidly Evropské unie slučitelné jsou, bezodkladně - ještě v průběhu prosince - vyhlásím. Ty ostatní vyhlásím nebo obnovím okamžitě poté, co dojdeme ke shodnému stanovisku s orgány ÚHOS a příslušnými orgány v Bruselu," shrnuje další postup ministr Jiří Paroubek.

"Na nejbližším zasedání budu o této situaci informovat vládu. Současně navrhnu, abychom se dlouhodobě zaměřili na zvýšení informovanosti zejména ve vztahu k obcím, kterých se problematika hospodaření s veřejnými prostředky přímo dotýká," říká ministr Paroubek. V zájmu co nejrychlejšího dokončení tohoto "evropského" procesu proto ministr ustavil meziresortní pracovní skupinu. "Já sám jedu pozítří projednat co nejrychlejší dotažení prací na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a osobně se zúčastním závěrečných konzultací v Bruselu," dodává ministr. První takové jednání proběhne tento pátek.


František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj