Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Ministr pro místní rozvoj vystoupil na ...

Ministr pro místní rozvoj vystoupil na konferenci Lázeňství a finance v Karlových Varech

07.01.2009: Konference je pořádaná v rámci 11. SALONU LÁZEŇSTVÍ v hotelu Imperial v Karlových Varech 7.října 2004 ve spolupráci se Sdružením lázeňských míst ČR. Program konference zahájil Jiří Paroubek, ministr pro místní rozvoj.

Témata konference jsou zaměřena například na problematiku možností čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu, nadregionálních projektů SROP, financování lázeňské péče v Evropě, podpora lázeňství v rámci Státního programu podpory cestovního ruchu, možnosti příjmů lázeňských měst z daně z nemovitosti, lázeňství a samospráva.

Lázeňství patří mezi důležitá odvětví české ekonomiky a je považováno za nedílnou součást cestovního ruchu. Cestovní ruch a navazující odvětví, která uspokojují potřeby vyvolané cestovním ruchem, se v současnosti podílejí na tvorbě HDP 9 - 12 % a na celkové zaměstnanosti 9 - 10 %.

Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek hodnotí lázeňství jako perspektivní odvětví, které však má stále rezervy v celkové dynamice rozvoje a výkonnosti jako celku.

Všechny orgány, které toto odvětví řídí, organizují a ovlivňují na vládní, regionální, krajské a místní úrovni, by měly hledat urychleně cesty k tomu, aby se lázeňská místa stala jedinečnými a v neposlední řadě i atraktivními turistickými destinacemi pro zahraniční i domácí klientelu.

František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj