Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Ministr Paroubek zahájil Mezinárodní ...

Ministr Paroubek zahájil Mezinárodní fórum o práci s veřejností

06.01.2009: Ministr Paroubek zahájil dnes dopoledne Mezinárodní fórum o práci s veřejností a budování partnerství. Cílem tohoto setkání je srovnání zkušeností ze spolupráce soukromého a veřejného sektoru v ČR a Nizozemsku.
Ministr pro místní rozvoj seznámil účastníky se záměry a koncepcí, kterou jeho resort připravuje, a jež si klade za cíl prohlubování partnerství soukromého a veřejného sektoru.


V úvodu svého projevu ministr zdůraznil nutnost pokládat veřejnou správu za službu veřejnosti. Základním předpokladem takové služby je pravdivost, aktuálnost a srozumitelnost informací, které veřejná správa občanům poskytuje. "Chci tím poukázat na to, že schopnost komunikovat s veřejností je základním předpokladem k prohlubování Partnerství veřejného a soukromého sektoru" uvedl ministr. Ministerstvo pro místní rozvoj v současné době pracuje na jasném formulování konceptu PPP- Public Private Partnership a jeho dopadů. Tento model, kdy stát je partnerem a zákazníkem soukromého sektoru, od něhož nakupuje služby funguje v mnoha zemích EU s velmi dobrými výsledky. "Jsme přesvědčeni o tom, že projekty PPP nám přinesou reálné finanční úspory a lepší využití prostředků z veřejných rozpočtů" řekl ministr Paroubek.

Ministr také zdůraznil nutnost vytváření skutečného regionálního partnerství a jasného definování dlouhodobých potřeb krajů, jež umožní lepší spolupráci se soukromým sektorem. "Je nesporné, že metoda otevřené debaty pomáhá předcházet konfliktům. Zapojení veřejnosti do rozhodování navíc pomáhá vytvářet úzké osobní vazby občanů s jejich politickými představiteli a současně pozitivní přístup lidí ke společně zpracovaným projektům. A to je z dlouhodobého hlediska velice cenné," uzavřel své vystoupení ministr Paroubek.


František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj