Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Ministr Jiří Paroubek jmenoval nového ...

Ministr Jiří Paroubek jmenoval nového ředitele CzechTourismu

06.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek dnes odvolal ředitele České centrály cestovního ruchu CzechTourism (ČCCR) Davida Gladiše. Současně jmenoval - s platností od 16. listopadu 2004 - ředitele nového - Rostislava Vondrušku.
Důvodem změny v čele CzechTourismu jsou závažné nedostatky v hospodaření Centrály, které avizuje nedávná kontrola.
 

"Ty problémy se týkají například zadávání veřejných zakázek, nebo nepromítnutí některých zákonů do vnitřních předpisů CzechTourismu," vysvětluje okolnosti odvolání Davida Gladiše ministr Jiří Paroubek, a dodává: "Centrála například - podle zjištění metodického dohledu MMR - vyplatila neoprávněně více než 91 tisíc EUR, tedy skoro tři miliony korun, v pracovněprávním sporu, přestože posouzení oprávněnosti takové výplaty je v rukách kontrolních orgánů. Kromě toho pan Gladiš jako ředitel ČCCR neumožnil provedení následné kontroly."

Osobní přínos Davida Gladiše ve prospěch propagace České republiky hodnotí ministr Paroubek pozitivně: "Za tu dobu, po kterou pan Gladiš CzechTourism vedl, došlo k velkému posunu vpřed, protože pan Gladiš je odborníkem na komunikaci. Současně ale nezvládl druhou část své manažerské role - vést Centrálu v souladu s předpisy platnými v ekonomické oblasti."

Nedostatky prokázal již audit, který podle zadání pana Gladiše zpracoval externí auditor v červenci a srpnu letošního roku. "Pan Gladiš má ale bohužel tendenci zjištěné závady bagatelizovat nebo je dokonce skrývat," komentuje ministr Paroubek dění v ČCCR v posledních týdnech. Doporučení červencového auditu vnitřních předpisů a právní služby CzechTourismu kromě výčtu zjištěných nedostatků jasně říká: "…je nezbytné zabezpečit standardní prostředí příspěvkové organizace státní správy a vymahatelnost dodržování vnitřních předpisů, včetně stanovení odpovědnosti konkrétních zaměstnanců." Auditor zároveň upozorňuje, že stávající situace může být pro ČCCR vážným problémem v budoucnu, kdy bude pravděpodobně získávat finanční prostředky také z fondů EU

V srpnu 2004 provedl stejný externí auditor prověrku vnitřního kontrolního systému CzechTourismu. I tentokrát našel auditor řadu nedostatků. "Kromě toho ale prokázal, že kontrolní systém Centrály neplní svou úlohu. Říká například, že ´stav v auditované oblasti neodpovídá běžným standardům v orgánech veřejné správy, je kritický a znamená pro organizaci značná rizika," vysvětluje ministr Paroubek.


Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj k průběhu říjnové kontroly v ČCCR

Vnitřní kontrola MMR naplánovaná na druhou polovinu října 2004 měla prověřit aktuální stav v oblastech, na něž upozornily předchozí prověrky. "Tato kontrola ale normálně proběhnout nemohla, protože ji pan ředitel Gladiš svými obstrukcemi prakticky znemožnil," komentuje průběh kontroly ministr Paroubek. Ministerstvo pro místní rozvoj musí jako zřizovatel ČCCR na takové skutečnosti reagovat. "Tady už nejde jen o to,
že Centrála, přestože je součástí státní správy, nedodržuje předpisy. Mnohem závažnější je, že svým přístupem ke kontrole pan ředitel Gladiš potenciálně ohrožuje zájmy ČR. Jak asi vypadá stát, který ani státní organizaci nedokáže donutit k dodržování předpisů a připustí nehospodárné jednání nebo přímo zneužití veřejných prostředků?! Tím by mohlo být
do budoucna ohroženo třeba čerpání financí ze zdrojů EU."

Na základě předchozích zjištění proto předložila ´ministerská´ kontrola řediteli Gladišovi
19. října 2004 seznam dokumentů, se kterými se chce seznámit, aby mohla hospodárné nakládání se státními prostředky prověřit. "Pan Gladiš místo toho, aby podklady připravil, začal poukazovat na nereálnost předložení dokladů do druhého dne, což samozřejmě nikdo nečekal," říká k zahájení kontroly Jiří Paroubek.

Kontrola ze strany MMR bude v CzechTourismu po nástupu nového ředitele pokračovat. "Pokud potvrdí závady, na které upozorňoval externí auditor i metodický dohled MMR, může to vést až k předání celé záležitosti vyšetřujícím orgánům," uzavírá ministr Paroubek své hodnocení situace kolem ČCCR.


Budoucnost CzechTourismu

"CzechTourism samozřejmě funguje a bude fungovat dál. Předpokládám, že tam pracuje celá řada špičkových odborníků, jejichž práce je pro celou ČR z hlediska propagace velkým přínosem. Všichni, kdo se budou chtít na další činnosti Centrály včetně případných změn podílet, mají u mne dveře otevřené," reaguje na okolnosti svého nástupu do funkce nový ředitel CzechTourismu Rostislav Vondruška, a dodává: "Chci přispět k vytvoření specifické nabídky konkrétních produktů v cestovním ruchu, které budou Českou republiku jasně charakterizovat, a to včetně jednotlivých regionů."


Ing. Rostislav Vondruška (krátký profesní životopis)

Inženýr Vondruška je odborníkem v oboru ekonomiky služeb a cestovního ruchu. Ve prospěch České centrály cestovního ruchu CzechTourism nabídne své zkušenosti například z postů generálního ředitele Hotelu Palace Praha, provozního ředitele hotelu Hilton Praha, generálního ředitele společnosti Kongresové centrum Praha a. s., nebo ředitele prodeje a marketingu hotelů Marriott, Renaissance Praha a Marriott Executive Apartents. Doposud posledním působištěm Rostislava Vondrušky byla společnost G. Benedikt Karlovy Vary (výroba a prodej hotelového a restauračního porcelánu), kde zastával pozici ředitele prodeje a marketingu.


František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj