Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2004 > Ministerstvo pro místní rozvoj rozšiřuje ...

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšiřuje informace o podporách z EU

06.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj informuje o budoucnosti regionální politiky Evropské unie. Na internetových stránkách www.strukturalni-fondy.cz zřídilo novou sekci s názvem "Budoucnost regionální politiky EU (2007-2013)".
Nová sekce "Budoucnost regionální politiky EU (2007-2013)" dostala své pevné místo v pravém (modrém) sloupci hlavních odkazů stránek. Návštěvníkům v současnosti nabízí základní informace o vyjednávání pravidel a podmínek spolupráce členských států.

Evropská komise zveřejnila v únoru 2004 návrh finanční perspektivy rozšířené Evropské unie se 27 členy pro rozpočtové období počínající rokem 2007. Jejím základním prvkem má být ambiciózní politika soudržnosti, které bude nově používat samostatnou a transparentní rozpočtovou položku. Svou představu reformované politiky soudržnosti doplnila Evropská komise v červenci 2004 o návrhy pěti nových nařízení. Stanovují například společná pravidla pro všechny nástroje podpory, zvláštní nařízení pro Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti. Současně přinášejí návrh nového nařízení, které dá členským státům a regionům větší volnost v přeshraniční spolupráci (Evropské uskupení pro přeshraniční spolupráci).

Ministerstvo pro místní rozvoj je hlavním gestorem pro vyjednávání nových nařízení
a v rámci tzv. Resortní koordinační skupiny připravuje stanoviska ČR k jednáním v institucích Evropské unie.


František Tlapák
mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj